Tre nya ljud, tre nya “moves” och sedan buggfixar är kortfattat innehållet i den nya versionen av appen för Pokémon GO.

När det gäller ljuden så fanns det med i en tidigare rapport från januari/februari så den delen är ingen direkt nyhet. I koden finns också nya “moves”:

  • 299 – Blaze Kick
  • 330 – Muddy Water
  • 534 – Razor Shell

Till de här funktionerna finns också tre nya ljud.

Nearby

Ska vi tro på de första rapporterna så har Niantic inte justerat Nearby i den här versionen. Nearby har som rapporterats tidigare kraftigt begränsats vad gäller visningen av vilka Pokémons som finns i närheten och raider. Pokéstops ser ut att vara oförändrad. På reddit spekuleras i skillnaderna mellan olika versioner och de finns också en teori om att Nearby blir sämre ju längre norrut du bor.

reddit

En annan teori säger att nu har Nearby justerats tillbaka till den räckvidd som funktionen hade för några versioner tillbaka. Nearby ska ha haft en ovanligt lång räckvidd under flera versioner vilket nu Niantic ska ha korrigerat. det ska innebär att den nya versionen kommer att ha bättre räckvidd än den nuvarande versionen.

reddit

En bugg med listan på vänner ska också vara åtgärdad i den kommande versionen.

Ut och jaga nu!

%d bloggare gillar detta: