Uppgifterna har bytts ut och uppdaterats liksom de Pokémons som du kan få i ägg – sist ut bland ny grafik är alla nya raidbossar, aktuella raidbossar ska tilläggas.

Ladda ned bilden och spara den i din mobil så har du med dig informationen när du behöver den.

LeekDuck.com