Sex konsumentorganisationer i Europa anmäler Google för att bryta mot GDPR genom att via Androidmobiler följa användarnas rörelsemönster. Även i Sverige har en anmälan lämnats in till Datainspektionen.

Google anklagas för att hålla för noga koll på Androidanvändare genom att samla in platsdata om dem i de inbyggda funktionerna ”platshistorik” och ”webb- och appaktivitet”.

Källa: Google anklagas för att spåra användare – anmäls för GDPR-brott