Trump Jr förstår sig inte på det amerikanska politiska systemet han heller

Du kan ju tycka att om du jobbar i Vita Huset, är rådgivare och om din pappa är president att du åtminstone kan de mest elementära grunderna för hur den amerikanska demokratin fungerar. Nu visar det sig att Trump junior har minst lika stora kunskapsbrister som sin far, om inte större.

Till stöd för faderns beslut att utlysa ett nation allt nödläge så publicerade Trump Jr följande memes på Twitter:

Trump Jr antyder, eller hävdar kanske snarare, att när Obamacare röstades igenom så gjordes det utan att republikanerna kunde protestera eller göra någonting. Låt oss då gå till verkligheten för att kontrollera hur det förhöll sig.

Obamacare röstades igenom efter ett demokratiskt val som demokraterna vann.

Trump Jrs far fick inte de begärda miljarderna till en mur av en kongress där republikanerna är i majoritet i senaten men inte i representanthuset. Därför utlyser nu Trump ett nationellt nödläge och flyttar pengar från militären, skattemedel, för att bygga sin mur. Backar vi bandet något lite till så var det mer än en republikan som gick till val på i stort sett Trumps politiska program -. och förlorade. Republikanerna tappade representanthuset i ett demokratiskt val där frågan om muren var en av nyckelfrågorna.

Det amerikanska folket sa nej.

Trump hittar på sina egna data och argument

Trump hittar på sina egna data och argument

Donald Trump motiverar beslutet att åberopa en lag från 1976 och utlysa ett nationellt nödläge med påhittade data och argument. Trump avfärdar tillgänglig statistik som lögner och anser att hans egna uppgifter är de enda rätta.

När Trump besvarade frågor under fredagen och motiverade sitt beslut så hänvisade han upprepade gånger till uppgifter och statistik från Homeland Security. I mycket generella ordalag så svarade Trump att han hade tillgång till mängder av olika statistik och han fortsatte med sina anekdotiska berättelser om mödrar vars barn mördats av immigranter som tagit sig in i USA olagligt. Trump hänvisar till en ström av olagliga immigranter, människor som dödats längs gränsen och han målar upp en brutal verklighet där kriminella flödar in i USA. I Trumps värld fylls amerikanska fängelser med enorma mängder av olagliga immigranter och brottsligheten har skjutit iväg, okontrollerat. Gängen härjar i laglöst land dör polis och militär tappat kontrollen – ett nationellt nödläge.

Svepande

Tillgänglig statistik, från det amerikanska Justitiedepartementet och The Federal Bureau of Prisons, uppger att det totala antalet fängslade immigranter, av alla grupper, uppgår till 19-20 procent av det totala antalet av fångar. Långt under det antal som Trump hävdar. Det handlar om om federala fängelser och då ska tilläggas att dessa siffror är osäkra eftersom olika delstater räknar olika. Oavsett vilka siffror vi diskuterar så har Trump hittills inte lyckats redovisa andra siffror eller statistik förutom de han brukar räkna upp – i generella och svepande ordalag. För att förtydliga siffrorna något så är det också så att överträdelser mot immigrationslagarna är federala brott. Av det följer att immigranter sätts i federala fängelser. Siffran 19-20 procent i ett federalt fängelse längs gränsen är knappast anmärkningsvärt på något sätt.

Hamnar

Donald Trump brukar också hävda att narkotika smugglas i enorma mängder över grönsen från Mexiko – från Mexiko in i USA. Alla invändningar mot den verklighetsbeskrivningen avfärdar Trump som lögner. Det spelar förmodligen då ingen roll att the Drug Enforcement Administration, DEA, i november 2018 rapporterade att USAs hamnar är den vanligaste smuggelvägen för narkotika, inte gränsövergångar.

Detsamma gäller det brutala våld som Trump hävdar inträffar regelmässigt längs den södra gränsen. 2017 rapporterade FBI att grova våldsbrott låg lägre längs gränsen än USA i övrigt. Till den rapporten kan läggas Customs and Border Patrol som 2018 rapporterade att brott begångna av kriminella låg i gränsområdet på runt 0.2 procent.

Nyligen skickades en tredjedel av det inkallade Nationalgardet hem igen från gränsområdet. De behövs inte.

Tump kan inte plocka fram någon statistik som stöder hans påståenden därför att den inte existerar.

Trump hittar på en kris för att tvinga igenom sin mur

Trump hittar på en kris för att tvinga igenom sin mur

Donald Trump skriver under den nya budgeten men deklarerar samtidigt att nationellt nödläge för att kunna ta pengar och finansiera den mur som han lovat att bygga. Trump hittar helt enkelt på en kris för att kringgå den amerikanska konstitutionens maktfördelningsprincip.

Enligt Trump så väller det in kriminella över gränsen mellan Mexiko och USA. Det finns ingen forskning eller något statistiskt underlag som stöder alla hans påståenden. Tvärtom så har över en tredjedel av de inkallade i nationalgardet skickats hem sedan det visat sug att de inte behövs för att övervaka gränsen. Färre im migranter än tidigare passerar gränsen så detta är en påhittad kris.

Politiskt och demokrater så innebär Trumps agerande att han först skriver under den nya budgeten, framförhandlad mellan demokrater och republikaner. Han godkänner överenskommelser, sätter sin namnteckning på överenskommelse för att nästa stund deklarera ett nationellt nödläge för att få sin vilja igenom – pengar till en mur mot Mexiko.

Domstol

Även om Trump nu försöker att kringgå maktfördelningsprincipen så är det inte fullt så enkelt som att deklarera ett nationellt nödläge och sedan börja att flytta pengar. Ett beslut att flytta pengar med hänvisning till en nationell kris kommer sannolikt att utmanas i domstol och här finns en öppning för att i alla fall tillfälligt bromsa Trumps planer. I normalfallet så är det kongressen som sätter och som bestämmer budgetramarna men det finns ett undantag i The National Emergencies Act från 1976. Den lagen ger presidenten rätt att flytta pengar, i ett nationellt nödläge och i modern tid stå har lagen åberopats under gisslankrisen (Jimmy Carter) 1979 och svinpesten 2009. Ett beslut om ett nationellt nödläge och en flytt av pengar kan, och kommer sannolikt at t utmanas på juridiska grunder, på förra plan.

Stoppas andra projekt därför att pengar flyttas så kan anlitade entreprenörer utmana beslutet i domstol.
Det gäller öven de landägare vars mark kan komma att tas i anspråk för byggandet av en mur.
Flera demokratiska politiker har redan sagt att de kommer att utmana beslutet via domstol.

Diktator

Naturligtvis så kan Trump hävda att han gick till val på att bygga en mur men han gick också till val på att muren skulle betalas av Mexiko. Nu konfiskerar han skattebetalarnas pengar flyttar dem för att bygga muren – vilken alltså de amerikanska skattebetalarnas tvingas att betala. I Trumps värld kommer han sedan att hävda att Mexiko betalar indirekt för muren, via sämre handelsavtal och att muren kommer att göra USA säkrare.

Trumps kärnväljare applåderar och den amerikanske presidenten kommer att göra det han brukar, resa runt på valmöten och låta sig hyllas. Sedan återstår bara militärparader i Washington med Trump på podiet så är hela listan för vad som kännetecknas en diktator avprickad.

Trumps smarta medarbetare är idioter

Donald Trump brukar beskriva sig själv som ett stabilt geni omgiven de smartaste och bästa medarbetarna. Jag vet inte hur urvalsprocessen har gått till men det är uppenbart att den har allvarliga brister.

Listan på medarbetare som åtalas eller som kommer att åtalas växer nämligen rätt raskt just nu och den senaste i raden är Paul Manafort. Det finns även en röd tråd genom hela den långa raden av åtal – lögner under ed, inför en åklagare eller i förhör.

Vittnesed

Läser någon upp en vittnesed för dig, ber dig upprepa den och sedan avslutar med att upplysa dig om att du nu vittnar under ed och det är ett allvarligt brott att ljuga så finns det ingen anledning att tro något annat.

Ändå trodde Michael Flynn, Trumps tidigare säkerhetspolitiske rådgivare, att han skulle komma undan med att ljuga i förhör med FBI.

Lägg sedan till att Donald Trump själv inte tycks ha förstått värdet av en vittnesed eller hur viktigt det är att respektera densamma. Hans tafatta försök att påverka förre FBI-chefen James Comey att lägga ned utredningen mot Flynn talar sitt tydliga språk. Här rör vi oss en värld där det är okej att ljuga så länge som du inte åker fast. Det är inget allvarligt, att ljuga, förleda, förtiga eller bara stå där och killgissa.

Michael Cohen ljög i inkomstdeklarationer, ljög när han betalade kvinnor för att hålla tyst om otrohetsaffärer med Donald Trump och han ljög i förhör inför den amerikanska kongressen. Trumps egen advokat och fixare under många år fixade saker genom att ljuga tills lögnerna hann ifatt honom. Det hindrade dock inte Cohen från att fortsätta att ljuga. Det hade ju fungerat i så många år så han fortsatte, tills det inte fungerade längre.

Paul Manafort är Trumps tidigare kampanjchef och han framstår vid sidan av Michael Cohen som en fullblods-idiot. Han kallas till förhör, förhörs av FBI och får då ett erbjudande – sluta ljuga, samarbeta så kan du få ett lägre straff. Han går med på att samarbeta, lovat att sluta att ljuga men det senare tycks inte betyda särskilt mycket i Manaforts värld. Han fortsätter att ljuga och till slut tröttnar Robert Mueller. En domstol har nu fastslagit att Paul Manafort ljugit i förhör vilket gör att fällande dom och fängelse ter sug oundvikligt.

Rick Gates, kampanjrådgivare och affärskompanjon med Paul Manafort, har erkänt att han ljugit i deklarationer, ljugit i redovisningar av utgifter och rodnat falska lån för att komma undan skatt.

George Papadopoulos, utrikespolitisk rådgivare åt Trumps kampanj, ljög i FBI-förhör ich dömdes till två veckors fängelse.

Notera nu att samtliga namn ovan har åtalats, kommer att åtalas eller har erkänt sina lögner.

En kultur av lögner

Jag vet inte i vilken mån denna kultur av halvsanningar, förtigande, utelämnanden och direkta lögner har lett fram till en kultur av lögner men med tanke på hur Trump uttrycker sig, vad hans medarbetare säger så är det svårt att komma runt misstanken. Ljuger chefen regelmässigt så varför ska du som medarbetare hålla dg till sanningen? Den senare tycks ju rätt lite värd och när det blir en större skandal om du blir ertappad ön att du faktiskt ljuger så handlar ju lögnerna om att inte åka dit.

Sedan är också som en vis person någon gång har sagt – ska du ljuga så krävs ett mycket bra minne. Därför är det onekligen enklare att hålla sig till sanningen. Normalt sett så finns det ju bara en version av den, sanningen men inte i Trumps värld. Där handlar det om att inte åka dit.

Lögnen är ett medel för att komma undan.

Den nya sortens demokrater är Trumps värsta mardröm

Den nya sortens demokrater är Trumps värsta mardröm

Hon kallar sig socialist, är ung, påläst och sylvass. Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez är Trumps värsta mardröm.

Häng med I videon nedan hur hon fullständigt pulveriserar det amerikanska politiska systemets brister.

Oavsett var du stor politiskt så är det en imponerande retorisk uppvisning.

Roger Stone greps för kopplingar till Wikileaks

Roger Stone, tidigare rådgivare till Donald Trump greps sedan Robert Muellers utredning hittat kopplingar mellan Stone och Wikileaks, skriver amerikanska medier.

Kopplingarna mellan Trumps presidentvalskampanj och Wikileaks har avslöjats tidigare.

Wikileaks hemliga kontakter med Roger Stone

Wikileaks samordnade sin publicering av stulna dokument med Trumps presidentvalskampanj vilket framgår av informaitonsmom läckt ut från Wikileaks. Dokument och mail stals i samband med ett intrång i det demokratiska partiets datorsystem och lämnades sedan över till Wikileaks som sedan publicerade dem i syfte att skada Hillary Clintons presidentvalskampanj.

Wikileaks medverkade alltså medvetet till att försöka att få Donald Trump vald till president i USA.

Anklagelser

De formella anklagelserna mot Roger Stone handlar om vittnesmanipulation, del tillfällen då Stone ljugit för utredare och ett fall av det som kallas “obstruction of justice”. Roger Stone anklagas för att ha försökt störa en brottsutredning.

Parallellt med gripandet av Roger Stone så har Robert Mueller också meddelat domstolen att Trumps tidigare kampanjledare Paul Manafort inte har medverkat till att för utredningen framåt. Tvärtom så har Manafort fortsatt att ljuga för utredare och undanhålla information vilket betyder att Paul Manafort knappast kan se fram mot att få ett mildare straff.

Vanity Fair

New York Times

 

Mackens Fråga: Har du en smart högtalare med en digital assistent hemma?