Muellers utredning avslöjar Trumps alla lögner

Muellers utredning avslöjar Trumps alla lögner

Robert Muellers utredning finns nu i redigerad form där delar har strukits över med svart för att inte avslöja känslig information. Trots redigeringen så finns en rad märkliga detaljer och inte mints ett avslöjande av alla de lögner som Donald Trump serverat det amerikanska folket under den tid då utredningen pågått.

Den drygt 400 sidor rapporten är detaljerad och uppgifterna visar hur Donald Trump på punkt efter punkt ljugit, kommit med undanflykter och hur han har anklagat ledande amerikanska medier för “Fake News”. Den visar också hur Trump beordrat sina medarbetare att direkt och indirekt första påverka Muellers utredning, vilket är ett brott, “obstruction of justice”. Det faktum att Mueller inte rekommenderar ett åtal har Donald Trump sina medarbetare att tacka för – de han sparkat för att de inte utförde hans order. Hade de gjort det så kunde han ha ställts inför riksrätt.

Konspiration

När det gäller en av de viktigaste frågorna – om det finns bevis för en konspiration, samordning mellan ryska kontakter och Trumps kampanj är det viktigt att fastslå att utredningen inte funnit några sådana bevis.

In sum, the investigation established multiple links between Trump Campaign officials and individuals tied to the Russian government. Those links included Russian offers of assistance to the Campaign. In some instances, the Campaign was receptive to the offer, while in other instances the Campaign officials shied away. Ultimately, the investigation did not establish that the Campaign coordinated or conspired with the Russian government in its election-interference activities.

Det har funnits kontakter med ryska kontakter, flera sådana kontakter där företrädare för Putinregimen erbjudit sig att hjälpa till.

Reaktionen

Muellers utredning redovisar flera vittnesmål. ageranden och reaktioner som utredarna aningen sett eller fått vittnesmål om. En sedan händelse är när Trump får besked om att en speciella utredare, Robert Mueller, har utsetts och att utredningen rör eventuella kontakter med Ryssland.

[The] President slumped back in his chair and said, “Oh my God. This is terrible. This is the end of my Presidency. I’m fucked.” The President became angry and lambasted the Attorney General for his decision to recuse from the investigation, stating, “How could you let this happen, Jeff?”

Raderad data

Under utredningen av eventuella kopplingar till Ryssland så upptäckte Muellers utredare att närd e skulle jämföra uppgifter som de fått via vittnesmål med data i form av mail, meddelanden och dokument så hade de senare raderats. Ett av skälen till att Robert Nueller inte kunnat hitta tillräckliga bevis för misstankar är att Trumps medarbetare raderat information.

The Office learned that some of the individuals we interviewed or whose conduct we investigated—including some associated with the Trump Campaign—deleted relevant communications or communicated during the relevant period using applications that feature encryption or that do not provide for long-term retention of data or communications records. In such cases, the Office was not able to corroborate witness statements through comparison to contemporaneous communications or fully question witnesses about statements that appeared inconsistent with other known facts.

Förhindrande

Utredningens slutsats när det gäller “obstruction of justice” – förhindrade av rättvisan vilket i klartext innebär att Trump lagt sug i pågående utredningar så varken friar eller fäller Muellers utredningen Donald Trumps agerande.

The evidence we obtained about the President’s actions and intent presents difficult issues that would need to be resolved if we were making a traditional prosecutorial judgment. At the same time, if we had confidence after a thorough investigation of the facts that the President clearly did not commit obstruction of justice, we would so state. Based on the facts and the applicable legal standards, we are unable to reach that judgment. Accordingly, while this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.

Fake News

Sommaren 2017 publicerade amerikanska medier uppgifter om att Donald Trump försökte att avsätta ich sparka den speciella utredaren Robert Mueller. Uppgifter som Trump avfärdade som “Fake News”.

McGahn did not carry out the direction, however, deciding that he would resign rather than trigger what he regarded as a potential Saturday Night Massacre … That evening, McGahn called both [Reince] Priebus and [Steve] Bannon and told them that he intended to resign. McGahn recalled that, after speaking with his attorney and given the nature of the President’s request, he decided not to share details of the President’s request with other White House staff.

Obesvarade frågor

Under utredningens gång så var en viktig fråga huruvida Trump skulle vittna eller inte. Till slut så kom parterna överens om att Trump skull besvara skriftliga frågor som skickades över till Vita Huset. Trump valde att besvara alla frågor rörande ryska kontakter men besvarade inte frågor rörande försök att påverka utredningen. Tvärt emot vad Trump har sagt offentligt där han hela tiden hävdat att han samarbetat fullt ut med utredarna. Även här så har amerikanska medier publicerat uppgifter om Trumps ovilja att svara på frågor om han har eller inte har försökt att påverka utredningen. Även på denna punkt så har Trump avfärdat alla sådana uppgifter som “Fake News”. Utredningen hade kunnat stämma Trump och kräva in svar men valde inte att inte göra det.

Ultimately, while we believed that we had the authority and legal justification to issue a grand jury subpoena to obtain the President’s testimony, we chose not to do so. We made that decision in view of the substantial delay that such an investigative step would likely produce at a late stage in our investigation.

Sanders lögner

Sarah Sanders Huckabee är Vita Husets pressekreterare och det var hon som informerade medierna om skälen till varför FBI-chefen James Comey sparkades av Trump. Skäl som Sanders hittade på.

The President’s draft termination letter also stated that morale in the FBI was at an all-time low and Sanders told the press after Comey’s termination that the White House had heard from “countless” FBI agents who had lost confidence in Comey. But the evidence does not support those claims. The President told Comey at their January 27 dinner that “the people of the FBI really like [him],” no evidence suggests that the President heard otherwise before deciding to terminate Comey, and Sanders acknowledged to investigators that her comments were not founded on anything.

Cohen

Inför Michael Cohens vittnesmål inför kongressen så har en fråga handlat om huruvida Cohen fick direkt instruktioner ifrån Trump om att ljuga i sitt vittnesmål. Utredningen konstaterar att några direkt bevis för att så har skett inte finns men att Cohen och Trumps personliga advokater hade närmast daglig kontakt och att Cohens vittnesmål gicks igenom mycket detaljerat. En fråga var betalningen till porrstjärnan Stormy Daniels. en anna fråga var bygget av Trump Tower i Moskva, ett projekt som avslutades efter det att Trump valts till president men där Trump sagt att projektet var nedlagt så han inleddes sin kampanj.

Cohen recalled telling the President’s personal counsel, who did not have first-hand knowledge of the project, that there was more detail on Trump Tower Moscow that was not in [his statement to Congress], including that there were more communications with Russia and more communications with candidate Trump than the statement reflected. Cohen stated that the President’s personal counsel responded that it was not necessary to elaborate or include those details because the project did not progress and that Cohen should keep his statement short and “tight” and the matter would soon come to an end.

Tvisten om medlemskap i Trumps golfklubb

När Robert Mueller utsågs till speciell utredare så plockade Trump det han ansåg vara ett tungt vägande skäl till att inte utse Mueller – en tvist om en avgift till en av Trump golfklubbar. Trots att Steve Bannons och flera andra av Trumps egna rådgivare avfärdats invändningen så plockade Trump fram den som ett argument. Nu visar det sug att tvisten aldrig var någon tvist utan bara en förfrågan om familjen Mueller kunde få delar av avgiften återbetala i samband med att de sa upp sitt medlemskap i den aktuella golfklubben. Mueller fick till svar, från klubben att de nu var uppsatta på en väntelista för att få en del av avgiften tillbaka. Robert Mueller har sedan dess, oktober 2011, inte haft någon kontakt med golfklubben.

The President’s advisors pushed back on his assertion of conflicts, telling the President they did not count as true conflicts. … Bannon told the President that the golf course dispute did not rise to the level of a conflict and claiming one was “ridiculous and petty.” The President did not respond when Bannon pushed back on the stated conflicts of interest.

Avskedsbrev i fickan

Det finns en rad märkligheter beskrivna i rapporten. En sådan är att Jeff Sessions, justitieministern, hade ett avgångsbrev i fickan varje gång han besökte Vita Huset.

According to Hunt, in light of the President’s frequent public attacks, Sessions prepared another resignation letter and for the rest of the year carried it with him in his pocket every time he went to the White House.

Lögner

Robert Muellers drygt 400-sidor långa rapport är inte bara en detaljerad genomgång av händelser, vittnesmål och uppgifter rörande Trumps första två år vid makten. Det är också en detaljerad redogörelse för Trumps alla lögner och alla lögner som hans medarbetare serverat. Det är en lång redogörelse om ett maktutövande där lögnen ingår närmast som en naturlig del. Trump ljuger, Trump Jr ljuger, Jared Kushner ljuger, Sarah Sanders Huckabee ljuger och en lång rad av Trumps medarbetare i Vita Huset ljuger – regelmässigt. Det är också en rapport som stöder uppgifterna i Bob Woodwards book “Fear” där en administrativ statskupp beskrivs. En statskupp där Trumps egna medarbetare inte gör det presidenten kräver av dem därför att kraven kan utgöra brott.

Sammanfattning

Den bästa sammanfattningen jag har hittat kommer från en högst oväntad källa – Fox News och Shepard Smith. En tv-kanal som vanligen ingår i Trumps hejarklack och som Trump själv anser är en av få trovärdiga nyhetskällor.

Det finns 11 tillfällen då Trump kan ha förhindrat rättvisan i rapporten

Det finns 11 tillfällen då Trump kan ha förhindrat rättvisan i rapporten

Donald Trump har hela tiden sagt att Mueller-rapporten friar honom, helt och fullt. Den redigerade versionen av rapporten som nu har släppts ger en helt annan bild, bland annat så finns 11 omnämnda fall av misstänkt förhindrade av rättvisan – tillfällen då Trump lagt sig i pågående utredningar.

Mueller räknar upp några tillfällen:

  • Försöken att sparka Mueller
  • Avskedandet av James Comey
  • Försök att ta över och styra utredningen
  • En direkt order till Vita Husets juridiska rådgivare Donald McGahn att ljuga och säga att Trump inte planerat att spraka Mueller
  • Trumps agerande när det gäller flera av hans egna närmaste medarbetare

Av de misstankarna så är uppmaningen till Donald McGahn den händelse som Mueller kommer tillbaka till flera gånger. Det framgår att Trump försökt sparka Robert Mueller vit åtminstone två tillfällen och att Trump sedan krävt att Donald McGahn ska ljuga och säga att några sådana planer aldrig har funnits.

Putin-regimen

I rapporten finns också flera redovisningar av möten och kontakter mellan företrädare för Putin-regimen och medlemmar av Trumps kampanjstab. I rapporten finns ett dussintal möten med ryska kontakter uppräknade. Robert Mueller övervägde att åtala Donald Trump Jr och Jared Kushner för att ha varit med på några av dessa möten men Mueller beslöt slutligen att inte åtala de två.

Misstänkta brott

Rapporten räknar alltså upp flera misstänkta brott, begångna av Donald Trump, flera av hans medarbetare och av Donald Trump Jr och Jared Kushner. Robert Mueller överlåter nu till den politiska makten att ta ställning till innehållet i rapporten och eventuellt göra de juridiska överväganden som krävs för att gå vidare. Det är dock inte sannolikt att underlaget i rapporten räcker för ett åtal, vare sig av Trump eller Donald Trump Jr och Jared Kushner. Det är viktigt att påtala att ett riksrättsåtal i första hand är en politisk process, ingen juridisk process.  Ett riksåtal ska godkännas även av senaten och där har Republikanerna majoritet och det är inte troligt att innehållet i rapporten anses tillräckligt graverande för att det skulle ske.

Här kan du ladda ned den redigerade versionen av Mueller-rapporten

Här kan du ladda ned den redigerade versionen av Mueller-rapporten

Nu har det amerikanska justitiedepartementet släppt den redigerade versionen av Muellers rapport. Du kan ladda ned hela rapporten som pdf-fil direkt från Macken X.

Rapporten är på drygt 400 sidor.

Ladda ned (pdf-fil 96 Mb)

Donald Trump är mästare i hyckleri

Donald Trump är mästare i hyckleri

Donald Trump terroriststämplar det iranska revolutionära gardet och kritiserar alla företag som gör affärer med Iran. Han kastar sig över Joe Biden och gör ett nummer av anklagelserna mot Biden för att vara för närgången mot kvinnor. Det är ett synnerligen svårslaget rekord i hyckleri.

Låt oss börja med historien med iranska revolutionära gardet. Trump och Vita Huset anser att gardet och Iran är terrorister. Han kritiserar alla företag som gör affärer i och med Iran.

Azerbadjan

2012 tecknade Trumps organisation flera avtal med att utveckla byggnader i Azerbadjan. Avtalen tecknades med sonen och brodern till Ziya Mammadov, landets transportminister och bland projekten fanns Baku Tower. Det skulle bli ett femstjärnigt lyxhotell, ett nytt Trump Tower. En av de som fått flera värdefulla kontrakt i Azerbadjan var den iranska familjen Darvishi. En familj som har band till det iranska revolutionära gardet. Kopplingarna var inga nyheter, de var rätt väl kända och ganska snart efter det att projektet inletts kom anklagelser om penningtvätt. Spåren gick direkt tillbaka till det iranska revolutionära gardet. Det iranska revolutionära gardet använde Baku Trump Tower för att tvätta pengar.

Trots misstankarna så lämnade inte Trump-organisationen projektet och Azerbadjan förrän en månad efter det att Trump tillträtt som president 2016.

För tydlighetens och riktighetens skull skall tilläggas att det inte finns några bevis på att Trump-organisationen var direkt involverade i någon penningtvätt. Bygget och projektet däremot, runt det finns det en hel del obesvarade frågor.

The New Yorker

Nu fördöms alla som gör affärer med Iran och gardet terroriststämplas.

Joe Biden

Den som har lite bättre minne än Trump kommer säkert ihåg:

Påhitt

USAs president använder Twitter för att angripa en tidning, ifrågasätta tidningens källor och dessutom avsluta med en lögn om att tidningen skulle ha bett Trump om ursäkt. Trumps strategi och taktik är att ljuga och använda lögnen som ett politiskt vapen. Han har etablerat lögnen att demokrater och alla politiska motståndare ljuger. Alla medier med några få undantag ute på den högerextremistiska kanten ljuger. CNN ljuger, Washington Post ljuger, New York Times ljuger – alla som inte håller med Trump ljuger. Tilläggas kan att New York Times och Washington Post tilldelats Purlitzerpriset för sin rapportering runt Trumps kontakter med Ryssland.

Lögner

Alla håller inte med Trump, framför gör inte verkligheten och statistiken det. Merparten av de droger som kommer in i USA kommer via hamnarna, inte vi gränsen mot Mexiko. Det är uppgifter från amerikanska polismyndigheter.

Azcentral

Brottsligheten i gränsstaterna sjunker. Det är också statistik från amerikanska polismyndigheter. Trump har upprepade gånger hävdat att staden El Paso har gått från att vara en av värsta städerna i USA till att bli en stad med mycket låg brottslighet, tack vare muren.

Trump, Jan. 14: In El Paso … it was one of the most dangerous cities in the country. A wall was put up. It went from being one of the most dangerous cities in the country to one of the safest cities in the country overnight. Overnight. Does that tell you something?

El Paso har aldrig var en av de värst drabbade amerikanska städerna vad gäller brottslighet. Brottsligheten har dessutom sjunkit.

El Paso has never been “one of the most dangerous cities in the country.” The city had the third lowest violent crime rate among 35 U.S. cities with a population over 500,000 in 2005, 2006 and 2007 – before construction of a 57-mile-long fence started in mid-2008.

Trump hittar helt enkelt bara på för att argumentatorisk så passar det in i hans resonemang.

 

Sådan far, sådan son

Det började med att Donald Trump twittrade över att New York Times och Washington Post tilldelats Purlitzerpriset för sin bevakning av rysk påverkan av amerikans politik. Det slutade med att sonen, Donald Trump Jr, sina sina försök att göra sig lustig över priset själv blev bortgjord därför att han precis som far är illa påläst.

Trump senior gjorde det han brukar, påstår att något sagt eller attackerat honom för något som aldrig har hänt.

New York Times och Washington Times har aldrig påstått att det funnits någon konspiration eller någon samordning mellan Trumps presidentkampanj och Ryssland. Tidningarna har däremot rapporterat om de möten som de facto har förekommit mellan företrädare för Trumps kampanj och företrädare för Putinregimen. Nu är detta mer regel för hur Trump argumenterar än ett undantag. Donald Trump håller sig praktiskt taget aldrig till sanningen, visar aldrig respekt för att någon kan han en annan åsikt och han hittar på och lägger argumenten i munnen på andra.

Hjärnan

Sonen, Donald Trump Jr, gör precis som sin far, kopplar på munnen innan hjärnan engagerats och det är uppenbart att även här har vi en person som aldrig blivit motsagd och vars påståenden egentligen aldrig har granskats. Han är van vid att kasta ur sig något och sedan skrattar omgivningen och håller med., hur fel han än har. I det här fallet så hakar junior på och twittrar:

Purlitzerpriset är ett av den skrivande världens mest prestigefyllda pris. Det är ett pris som delas ut i flera olika klasser och som belönar synnerligen välskrivna alster men det säger sig självt att för att känna till priset så kanske du bör läsa också. Självfallet så finns ett pris även för “fiction”. Ett pris som tilldelats en lång rad mycket framstående författare vars böcker och romaner jag utgår ifrån att vare sig Trump senior eller Trump junior läst.

Här kan du läsa hela William Barrs summering av Mueller-rapporten

Här kan du läsa hela William Barrs summering av Mueller-rapporten

Just nu pågår det politiska och juridiska arbetet med att se om hela Mueller-.rapporten kan släppas offentligt, eller inte. Demokraterna trycker på och vill offentliggöra hela innehållet och ett enhetligt kongressutskott har skickat frågan vidare till Senaten.

Justitiedepartementet har också uttalat smyg i frågan och ser inga hinder i att publicera hela rapporten. Demokraterna har också sagt att de har för avsikt att kalla både Robert Mueller och justitieministern William Barr till utskottsförhör.

Läsa här

Det som har tillkännagivits och det som har publicerats är den sammanfattning som William Barr skickat till kongressen och den fyra sidor långa summeringen kan du läsa här.

Sida 1

Sida 2

Sida 3

 

Sida 4

Mackens Fråga: Vad har du för hörlurar?