blank

Konsumenttidningen Råd & Rön har i många år sammanställt en svart lista över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens (Arn) beslut i tvister mellan företag och konsumenter. Nu har listan uppdaterats med alla företag som ignorerade Arns beslut mellan mitten av 2018 och slutet av 2020, och en av nykomlingarna är Apple.

Apple hamnar ofta högst upp i mätningar av kundnöjdhet, men har två gånger ignorerat Arns beslut i reklamationsärenden. En gång var det en kund vars Apple Watch drabbades av problemet med sprucken skärm, för vilket Apple har ett utbytesprogram. Arn rekommenderade att Apple skulle laga klockan, vilket inte skedde då Apple hänvisade till yttre påverkan.

Källa: Apple dyker upp på Råd & Röns svarta lista