blank

Det finns ett antal användbara tangentbordskombinationer när du startar din Mac – allt från att starta i det som kallas Safe Mode till att starta från en extern hårddisk. Macken bjuder på en lista av de mest användbara kombinationerna.

Mata ut en CD/DVD/Disk

Ibland kan en CD, en DVD eller en ansluten hårddisk fastna och inte gå att mata ut eller så kanske du har glömt den i datorn när du slagit av den.

Kommando: Håll nere F12, mata ut tangenten, en musknapp eller styrplattan under start

Safe Mode

Safe Mode, säkert läge, är användbart om du misstänker att något tillbehör eller installerat program ställer till det. I Safe Mode laddas bara det allra nödvändigaste i din Mac.

Kommando: Håll nere Shift under start

Välja startdisk

Vill du välja om du vill starta från den interna hårddisken, extern hårddisk eller ett USB-minne, exempelvis, så finns ett enkelt kommando för det.

Kommando: Håll inne Option Key, Alt, under start

Recovery Mode

Recovery Mode är ett läge där du kan installera om, starta diskverktyget eller återställa från en Time Machine-kopia. Tryck ned tangenterna direkt vid uppstart/omstart och släpp då Apple-loggan visas.

Kommando: Ctrl-R under uppstart

Target Mode

Target Mode är användbart om du ska föra över eller hämta information från en Mac, exempelvis om du vill kopiera över all data från en mac till en annan eller kanske bara program och inställningar. Användbart som ett alternativ till att återställa från Time Machine när du köpt en ny Mac, exempelvis.

Kommando: Håll nere T under start i cirka 20 sekunder

Verbose Mode

Är du haj på Unix så kanske du vill kunna mata in kommandon för att ta reda på eventuella problem.

Kommando: Alt (option) – V

Återställa NVRAM och PRAM

NVRAM och PRAM är lagring av data och information som din Mac vill ha snabb tillgång till. Får du oförklarliga problem med din Mac, du kan inte logga in, saker ansluts inte som de ska och så vidare så kan vara en lösning att återställa det här minnet. Tänk på att efter det att du har återställt så får du ställa in ljusstyrka, volym och en del andra inställningar.

Kommando: Håll inne command-option-P-R direkt efter start och håll inne tills du hör startljudet andra gången. Har du en ny MacBook Pro som saknar startljud så vänta och håller inte i minst 20 sekunder.

Fler kommandon

Det finns fler startkommandon men de här är de vanligaste och mest användbara.

 


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här