Apple och Google har gemensamt utvecklat en plattform, för att kartlägga hur enskilda rör sig och varna enskild som det kan antas att de har varit i kontakt med en Corona-smittad människa. Den information som samlas in ska vara anonym, inte lagras efter det att pandemin och den har fokus på individen, individen ska få kännedom och det upplägget har kolliderat med tyska och franska myndigheters planer på att skapa en egen lösning med appar för att stoppa Corona-viruset.

Tyska och franska myndigheter vill samla in data hur folk rör sig, vilka de träffar, var och när för att stoppa pandemin men här ska informationen samlas in och blanda hos myndigheterna. I Apples och Googles lösning lagras merparten av all information lokalt i enheten och här är fokus att den enskilde ska få veta och bara den enskilde. I myndigheternas lösning ska myndigheterna få informationen och få veta.

Skilda sätt

Det är två diametralt skilda sätt att hantera data och det har lett till att tyska och franska myndigheter hamnat på ena sidan med Apple och Google på den andra sidan. Tyskland och Frankrike har bett Google och Apple att ändra sättet för hur data lagras, överföra data till myndigheterna vilket Apple och Google har nekat till att göra.

“The European states are being completely held hostage by Google and Apple,” said the official, who is involved in coordinating efforts to develop a French contact-tracing app called StopCovid.

Reuters

Tekniskt handlar det om att Frankrike och Tyskland vill att Apple och Google ska förändra sättet för hur Bluetooth körs i deras telefoner. För att det franska och det tyska systemet, apparna och datainsamlingen, ska fungera krävs att Bluetooth ska kunna köras i förgrunden. Det säger Apple och Google blankt nej till därför att det kommer att innebära förkortad batteritid, förutom då att datainsamlingen skulle innebär att avsevärt stort intrång i den enskildes integritet.

“Those privacy principles are not going to change,” Gary Davis, Apple’s global director of privacy and law enforcement requests, told a webinar hosted by the liberal Renew faction in the European Parliament.

“They are fundamental minimum privacy principles that are needed to make this work.”

Reuters

Dår går nu skiljelinjen i frågan om integritet och hur teknik ska hanteras i mobiltelefoner.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här