När du startar din Mac så kan du använda olika kombinationer av tangenter, flera av dem kan det vara bra att känna till – välja enhet att starta ifrån exempelvis.

Här är de kommandon som det kan vara bra att känna till.

Kommando (⌘)-R: Starta från det inbyggda systemet Återställning för macOS. Du kan också använda Alternativ-Kommando-R eller Skift-Alternativ-Kommando-R för att starta från Återställning för macOS via internet. Återställning för macOS installerar olika versioner av macOS beroende på vilken tangentkombination du använder när datorn startar. Om Mac-datorn har ett lösenord för fast mjukvara ombeds du att ange lösenordet.

Alternativ (⌥): Starta till Starthanteraren, där du kan välja andra startenheter om det finns. Om Mac-datorn har ett lösenord för fast mjukvara ombeds du att ange lösenordet.

Alternativ-Kommando-P-R: Återställ NVRAM eller PRAM. Om din Mac har ett lösenord för fast mjukvara ignoreras den här kombinationen eller så startas datorn från Återställning för macOS.

Skift (⇧): Starta i säkert läge.

D: Starta från det inbyggda verktyget Apple Hardware Test eller Apple Diagnostics, beroende på vilken Mac-modell du har. Du kan också använda Alternativ-D för att starta verktyget via internet.

N:Starta från en NetBoot-server, om din Mac har stöd för nätverksvolymer för start. Håll ned Alternativ-N för att starta från standardstartbilden på servern istället.

Kommando-S: Starta i enanvändarläge. Den här tangentkombinationen kräver macOS High Sierra eller tidigare.

T: Starta i hårddiskläge.

Kommando-V: Starta i Verbose-läge.

Mata ut (⏏) eller F12 eller musknapp eller knapp på styrplatta: Mata ut borttagbart medium, till exempel en optisk skiva.


Anmäl dig till Mackens Nyhetsbrev


Du får förhandsinformation om Macken, våra planer och du får informationen, först och direkt till din mail. Vi lovar att inte skicka din information vidare och vi lovar att inte skicka ut mer än max ett nyhetsbrev per månad. Anmäl dig här