Till flera av de Pokémon som lanserades i spelet i generation krävs en Unova Stone för att du ska kunna utveckla dem. En sten och ett objekt som det visat sig vara minst sagt svår att få tag på.

När det gäller Sinooh Stone så delades den stenen ut till alla som klarade av sju uppgifter, sedan slumpades fram fram bland andra objekt medan du fortfarande kan få en Sinooh Stone gemom att delta i dueller. Unova Stone har inte skickats ut till alla, den delas ut bland andra objekt efter sju dagar vilket radikalt minskar möjligheten. Du kan inte heller få en nova Stone genom att göra något annat, läsa uppgifter, delta i dueller eller raider. I skrivande stund så kan du bara få en Unova Stone, om du har tur, om du löser alla sju uppgifterna.

För att var a tydlig – inte ens då så är du garanterad en Unova Stone. Belöningen efter att ha löst sju uppgifter och samlat sju inteckningar slumpas fram.

Utveckla

The Silph Road så har svårigheterna med att få tag på en Unova Stone lett till flera trådar och bitvis upprörda diskussioner bland spelare som ännu inte fått någon Unova Stone efter att ha löst sina fjärde sjudagarsuppgift. Det betyder att efter en månads spelande, eller mer, så har spelarna fortfarande inte givits en möjlighet att utveckla vissa Pokémons.

Nu ska sägas att det finns spelare som fått Unova Stone, inte efter varje löst sjudagars-uppgift men i hyggligt hög grad men det finns också spelare som blivit utan i flera veckor.

0/6 here. I actually forgot they even existed cause they don’t seem to exist.

0/9 for the family

Ut och jaga nu!