Jailbreak startade kort efter det att Apple lanserade iPhone och telefonen bara lanserades på vissa marknader – USA och Storbritannien. Då handlade det om att ”knäcka” telefonen för att den skulle fungera i andra operatörers nät, däribland det svenska. Det födde en helt ny kultur och en alternativ butik till App Store, Cydia.

Cydia var en butik och en samlingsplats, digital, för allehanda tillägg, hack och appar som inte godkändes av Apple. Under en längre tid så var Cydia ett alternativ för alla de som ville ha mer funktioner, appar som kunde ändra på saker som Apple inte godkände. Det var allt från hack som ändrade sorteringen på saker, ändrade färger till stora, utbyggda appar som exempelvis visade allt det du ville ha på startskärmen.

Buggar

Under flera år så var Jailbreak-kulturen steget före Apple. De hittade buggar som kunde exploateras och som kunde användas för att slå ut vitala säkerhetsfunktioner i iOS och i iPhone. Apple uppdaterade iOS, rättade till säkerhetsnål och så hittade jailbreak-entusiasterna nya säkerhetshål. Så där fortsatte katt-och-råtta leken under flera år tills Apple började att komma ifatt och det av två skäl:

  • Apple hittade och korrigerade buggar snabbare
  • iOS byggdes ut med nya funktioner

I takt med att iOS byggdes ut med alltfler funktioner så började Jailbreak-kulturen att tappa mark. Dessutom släppte Apple regelbundna uppdateringar som började att slå ut Jailbreak-versionerna. Skulle du använda en ”knäckt” iPhone så tvingades du att ligga flera versioner efter den senaste versikonen från Apple. Apples svar var att sluta att signera äldre versioner vilket drev ytterligare en spik i jailbreak-kulturens kista.

Cydia

Cydia började att tappa användare, appar och hack uppdaterades inte i samma takt som tidigare och Jailbreak-kulturen började istället att handla om piratkopior som folk installerade för att slippa betala för appar. Apple fyllde på med nya funktioner och mycket av det som en gång i tiden fanns i Cydia fanns nu i iOS. Det blev slutet för Cydia som lades ned och idag är Jailbreak-kulturen inte vad den en gång var. Under långa perioder så har det inte funnits några fungerande jailbreak överhuvudtaget och i den ,lån det har funnits så har det varit för äldre versioner av iOS. Korta perioder så har Jailbreak-fantasterna hunnit ifatt men vara korta perioder. Huvudsakligen därför att det inte finns lika många som försöker exploatera iOS och hitta svagheter längre. Lägg också till att Apple har stängt ned och säkrat iOS på ett sätt som gör det allt svårare att exploatera operativsystemet.

Knäck inte din iPhone

Jag har diskuterat Jailbreak flera, flera gånger här på Macken X och jag avråder å det bestämdaste att knäcka din iPhone eller iPad. För det första så vinner du lite eller ingenting på det och för det andra, det viktigaste, så slår du ut alla vitala och viktiga säkerhetsfunktioner i din iPhone.

  • Du slår ut signeringen av appar
  • Du slår ut kontroll av licenser
  • Du installerar appar som inte kontrollerats
  • Du slår ut kryptering och andra viktiga skydd

En knäckt telefon saknar de skydd som Apple byggt in och som finns där för att skydda din enhet och din information. En knäckt iPhone är långt ifrån lika säker som en en icke manipulerad iPhone. Du exponerar dig mot hot ute på nätet och du exponerar dig mot appar som kan innehåll dolda funktioner, bakdörrar.

Lägg sedan till att du dessutom exponerar dig mot kända säkerhetshål därför att du måste fortsätta att en gammal version av iOS. En version vars buggar och problem finns dokumenterade ute på nätet – av Apple själva bland andra.

Buggfixar och nya funktioner knäckte Jailbreak-kulturen och idag för den en tynande tillvaro ute på nätet.

%d bloggare gillar detta: