Trump ska ringa Stefan Löfvén och ”see what we can do…” och vi kanske inte ska begära att den amerikanske presidenten ska kunna de svenska grundlagarna men det är en bärande princip i de flesta demokratiska länder att skilja mellan den verkställande makten och rättskipande.

Politiker ska inte lägga sig i polisutredningar, åklagarnas och domstolarnas arbete. Något Trump själv fått erfara mer än en gång då olika domstolar stoppat hans försök att montera ned grundläggande fri- och rättigheter.

Vi får väl fundera på vad det är ett tecken på när du tror att du kan lyfta luren, ringa en annan statschef för att ”see what we can do …”.

Lögner

Trump har fortsatt att sprida lögner om de fyra unga kvinnor, demokrater, som han tidigare uppmanade att åka hem trots att samtliga fyra är amerikanska medborgare och tre av de folkvalda kongressledamöterna är födda i USA. Trump har upprepade gånger anklagat Ilhan Omar för att ha hyllat Al Qaeda, vilket inte är sant. Det finns inga uppgifter om att Ilhan Omar skulle ha hyllat terror-organisationen. Ilhan Omar har vid upprepade tillfällen tagit avstånd från våld.

Under ett möte med medierna på fredagen så anklagade Trump nu de fyra demokraterna för att ha använt ordet ”evil jews” och för att ha kallat USA och det amerikanska folket för ”garbage”, skräp. Det finns ingenting som styrker Trump påståenden, inga uttalanden, inga inlägg på sociala medier eller utskrifter av tal. Det är påhitt och lögner enligt samma mönster som vi sett så många gånger tidigare då det gäller Donald Trump.

När kontot YB Södermalm, Yttre Polisbefäl, förklarar det grundläggande felet för Trump så blockerar presidenten YB Södermalm.

Slate

%d bloggare gillar detta: