Det började som ett inlägg av debattören Rebecca Wiedmo Uvell där det hävdas att Greta Thunberg tjänar pengar och anslaget i inlägget är att misstänkliggöra den 16-åriga miljöaktivisten.

Men inget av det stämmer och nu kan de stora pengarna börja rulla in.

Hon tar nämligen 20 000 dollar för ett föredrag. 200 000 kronor nästan. Per fördrag.

Rebecca Weidmo Uvell

Det här är ett genomgående tema bland många skribenter, debattörer, inte minst ute på högerflanken – Greta Thunberg har fått hjälp av en PR-byrå, hon säljer böcker, tar betalat för föredrag och tal. Det antyds att miljöarbetet är en affärsidé som säljs med en 16-åring som frontfigur.

Den moderate riksdagsmanen Lar Beckman hakade snabbt på:

Det är inte första gången som Lars Beckman misstänkliggör Greta Thunberg. Hans twitterflöde innehåller fler, liknande inlägg och notera att han skriver att Greta, henne familj och hennes PR-agenter får ”paypack” (ska förmodligen vara payback). Beckman skriver att Greta Thunberg är uppbackad av PR-agenter.

Dementerar

Greta Thunberg själv gick ut och dementerade uppgifterna.

Hade rätt

Lars Beckman återpostade Greta Thunbergs inlägg medan Rebecca Wiedmo Uvell vidhöll att hon hade rätt:

Agenturen

Lås oss då kika på vad AAE, All American Entertainment, är och det är kanske inte helt enkelt att reda ut om du inte läser innantill på mer än ett ställe:

AAE is one of the premier celebrity booking agencies and top keynote speakers bureaus in the world.
Let us help you find the perfect motivational speaker, celebrity, or entertainer for your next corporate event.

På förstasidan sägs att AAE är en bokningsagentur för talare och föredragshållare men det framgår av andra texter och annan information på deras webbplats att de inte företräder alla de talare som de räknar upp och att de i egentlig mening alltså inte är agenter eller ombud heller.

This website is a resource for event professionals and strives to provide the most comprehensive catalog of thought leaders and industry experts to consider for speaking engagements. A listing or profile on this website does not imply an agency affiliation or endorsement by the talent.

All American Entertainment (AAE) exclusively represents the interests of talent buyers, and does not claim to be the agency or management for any speaker or artist on this site. AAE is a talent booking agency for paid events only. We do not handle requests for donation of time or media requests for interviews, and cannot provide celebrity contact information.

If you are the talent, and wish to request removal from this catalog or report an issue with your profile, please click here.

De är snarare en slags katalog och affärsidén är att hjälpa till att hitta och boka talare.

AAE

Bortplockad

Det framgår också av formuläret som jag länkat ovan att du kan begära att bli bortplockad ur katalogen vilket skulle kunna vara en förklaring till att Greta Thunbergs namn, bild och text nu raderats.

Rebecca Wiedmo Uvell hävdar att hon har rätt och tar raderingen som ett bevis för det. På Facebook skriver hon att Greta Thunbergs PR-team har krishanterat hennes avslöjande. Ett inlägg som nu raderats.

Ponera

Ponera att AAE inte är en bokningsbyrå i egentlig mening och inte är ombud/agent för Greta Thunberg.  Det skriver de på sin egen webbplats – inte uttryckligen att de företräder Greta Thunberg utan att de talare och föredragshållare som finns med på deras webbplats inte är deras klienter.

Det finns också en direktlänk för att begära att bli bortplockad vilken är en tydlig indikation om att AAE inte är ovana vid att bli kontaktade för just detta.

Ponera nu att Greta Thunberg uppmärksammats om att hon finns med i AAEs katalog och att hon eller någon annan använt detta formulär och sedan blivit bortplockad.

Är då detta bevis på någonting?

Det är ett bevis på att Greta Thunberg funnits med i en amerikansk katalog över talare, att det pris som angivits av AAE inte nödvändigtvis är satt av Greta Thunberg lika lite som det är bevisat att Thunberg anmält sig eller har något avtal med AAE. Det framgår också av AAEs webbplats.

Greta Thunberg förnekar dessutom uppgifterna och skriver att hon inte har något avtal med någon byrå, att hon inte tar betalt för tal eller föredrag och att pengarna från bokintäkter och annat går till välgörande ändamål.

Alternativ, enkel förklaring

Det finns en enkel och logisk förklaring till att Greta Thunberg funnits med i den aktuella katalogen och att hon inte gör det längre – AAE plockade med hennes namn, hennes bild och satte ett uppskattat pris – utan att kontakta Greta Thunberg.

Det faktum att hon raderats ur katalogen bevisar ingenting utom just det, att hon raderats och det finns ett antal logiska kullerbyttor här som skulle kunna förklaras av ett önsketänkande och av att det på förhand har bestämts att Greta Thunberg tjänar en massa pengar på sitt miljöengagemang.

Rebecca Wiedmo Uvell har bestämt sig och hon tolkar raderingen som ett bevis på att hon har haft rätt hela tiden utan att ens reflektera över att det faktiskt kan vara så att en amerikansk webbplats, AAE, presenterat Greta Thunberg som talare, satt ett pris utan att ha kontaktat Greta Thunberg.

Ställ nu dessa båda antaganden mot varandra:

– Greta Thunberg blåljuger med risk att bli avslöjad och med att allt vad det kan innebär i form av skada för hennes förtroende hos allmänheten

Skulle Thunberg ta närmare 200 000 kronor för ett tal eller ett föredrag så skulle det sannolikt komma fram, förr eller senare .

– Rebecca Weidmo Uvell och Lars Beckman tolkar och tar uppgifterna som sanning därför att de vill att det ska vara så, önsketänkande

Till Lars Beckmans försvar ska sägas att han återpublicerat Greta Thunbergs dementi men han publicerade Rebecca Wiedmo Uvells inlägg utan någon närmare faktakontroll vilket vi ska kunna begära av en förtroendevald riksdagsledamot. Uppgifterna om vilken typ av byrå som AAE är, vilka de egentligen företräder finns ju tillgängliga på deras webbplats. Beckman lägger också till ett resonemang om PR-agenter vilket är en tydlig fingervisning om vad han egentligen tycker.

Frågan

Svaret på en fråga hade kunna reda ut saken – innan texter och inlägg hade publicerats:

Har AAE ett avtal med Greta Thunberg och företräder AAE Greta Thunberg?

Det är den fråga som jag är rätt övertygad om att en journalist hade sett till att få svar på, först, innan påståendet att Greta Thunberg tar 200 00 kronor för ett tal/föredrag hade publicerats.

Den frågan ställde sig inte Rebecca Weidmo Uvell och inte Lars Beckman innan de publicerade och återpublicerade.