I en färsk studie av VPNPro så redovisar 97 olika VPN-företag, bara 23 av dem ägs av samma bolag som företräder dem och av alla bolag så ägs nästan en tredjedel av dem av kinesiska bolag.

Flera av VPN-boklagen och tjänsterna ägs dessutom av samma bolag, skriver VPNPro i sin undersökning. Flera av bolagen är verksamma i länder med svag eller dålig lagstiftning som skyddar enskilda och enskildas information. Det är inte heller lätt för en konsument att ta reda på var tjänsten drivs eller vilka som äger den därför att ägarna har försökt att dölja sitt ägande via andra bolag.

  • Bolaget j2 Global har exempelvis sex olika VPN-tjänster/appar i Google Play och App Store.
  • Anchorfree har sammanlagt tio olika appar och tjänster som de erbjuder konsumenter.
  • Kinesiska Innovative Connecting har sammanlagt tio olika tjänster som ser ut att komma från olika bolag

Det för bara några av fler exempel på appar och tjänster som ser ut att komma från olika bolag men som i själva verket ägs och kontrolleras av ett och samma bolag.

VPNPro

Inte anklagar

Observera att VPNPro inte anklagar något av de här bolagen för att göra något bedrägligt eller för att lättvindigt lämna över information om användarna till de som begär det men det är anmärkningsvärt att så många bolag inte redovisar ett korrekt ägandeförhållande och att det är så svårt att få en bild av ägare och var tjänsterna finns.

Av undersökningen framgår att de flesta av we webbaserade VPN-tjänsterna antingen ägs av kinesiska medborgare eller drivs från Kina. Det innebär att informationen som skickas via dessa tjänster sannolikt också är åtkomlig för kinesiska myndigheter.

Här kan du läsa hela undersökningen (pdf-fil)