Huawei är på tapeten just nu och det som diskuteras får företagets kopplingar till den kinesiska regimen och anklagelser om spionage, penningtvätt och bedrägerier. För en utomstående är det praktiskt taget omöjligt att sortera ut vad som eventuellt är politik, propaganda och vad som kan vara sant. När det gäller vilka produkter, tjänster och funktioner vi väljer som konsumenter så handlar det om vilka vi väljer att lita på.

Kan du inte bygga all hårdvara själv, programmera alla funktioner själv (vem kan det?) så är du ovillkorligen i händerna på andra av samma skäl som du åker buss, tar en taxi, sätter dig på ett tåg eller landar i en flygstol. Som konsument så kan du läsa på, ta reda lås åker och du kan göra mer eller mindre väl underbyggda val men du är lika förbenat beroende av andra och i händerna på andra.

Förtroende

Så det landar i en fråga om förtroende. Vilka tror du att du kan lita på och vilka väljer du bort?

För egen del så har jag sett hur debatten om Huawei snabbt landar i ”what-about-ism”. Istället för att diskutera det kinesiska företaget så diskuteras USAs avlyssning, Frankrikes, Tyskland och en massa andra länders avlyssning ungefär som att två fel gör ett rätt eller som om Huaweis eventuella missdåd kan rättfärdigas med att andra också gör fel. En i mina ögon något märklig retorik eftersom vi då diskuterar en massa andra saker än Huawei.

Huruvida Huawei spionerar på oss eller inte har jag inte en aning om lika lite som jag vet om anklagelserna är ett led i ett politiskt spel, eller båda. Huawei har kopplingar till den kinesiska regimen precis som alla andra kinesiska företag såsom Ali Express med flera. Skillnaden är att Huawei tillverkar hårdvara spm används för att skicka data fram och tillbaka och Huawei skulle då kunna samla in den data de vill. I teorin i vart fall.

Jag har läst för och emot och jag kan inte bedöma trovärdigheten i vare sig det ena eller det andra men anklagelserna i sig är allvarliga så de går inte att sopa undan.

Medvetna val

För egen del så finns använder jag inte Huweis prylar lika lite som jag använder deras telefoner, surfplattor eller något annat. Jag har valt bort Googles produkter och tjänster så långt som jag kan och jag litar inte på Facebook eller på Twitter. Jag har gjort det efter att ha läst på, följd debatten och de här företagen har inte gett mig några skäl för att jag ska lita på dem. Resten blir en balansgång och mina val. Detta sagt till dig som kommer dragandes med argumentet ”men sluta använda Internet då” eller som sprätter paranoidargumentet omkring dig. Jag är inte paranoid (vilket är en sjukdom) och även om jag skriver en del om ämnet, nätfrihet, integritet och vår personliga information så är detta inget som upptar min tid i någon högre utsträckning. Lösningen är inte heller att sluta att använda Internet, isolera sig och framför allt sp underkänner jag på alla punkter argumentet att jag och andra som inte vill bli kartlagda inte ska kunna delta i diskussionen eller att det faktum att vi finns på Facebook, Twitter eller använder Google som sökmotor göra att vi förlorar all trovärdighet. Det är ett idiot-argument som bottnar i att utesluta vissa åsikter.

Lita på

I slutändan så handlar det om vem/vilka du vill och väljer att lita på. Apple säljer inte min information. Det ingår inte i deras affärsmodell utan tvärtom så har Apple lovat att skydda mig och min information. Apple har också upprepade gånger levt upp till det löftet. Det gör att jag anser att har har skäl till att lita på Apple. Så försök inte att försvara dina val med ”what-about-ism”. Försök inte berätta för mig att mina val är naiva, inte värda något därför att allt jag gör, säger och skriver kartläggs i alla fall. Försök inte måla upp en världsbild där det vi gör inte betyder något och att det i slutändan leder fram till slutsatsen att det inte spelar någon roll.

Du får göra dina val och väljer du att lita på Huawei, Samsung och Google så är det ditt val. Hyckla och hymla inte med det bara.

Vi är alla beroende av andra och vi väljer företag och tjänster utifrån vad vi kan läsa oss till och vi gör mer eller mindre medvetna val. Det handlar om vilka vi har förtroende för och inte.