Donald Trump fick sin militärparad till slut, om än i liten skala. Den som suttit och prickat av på listan över vad som kännetecknar diktatorer kan nu sätta den nästa sista markeringen för Donald Trump. Annars blev USAs nationaldag, den 4 juli, inte fullt så bombastisk som befarat även om det gick helt fel när Trump valde att gå utanför manus, slutade att läsa innantill och försökte att prata mer improviserat.

Det finns en checklista för vad diktatorer gör och vad som kännetecknar dem. Det enda som saknas nu är att han petar ihop en egen kostym, militär sådan eftersom Trump militära karriär är obefintlig. Han såg till att skaka fram ett läkarintyg och kom undan inkallelse till Vietnam.

Washington Times

Till stora delar så höll sig Donald Trump till manus när han höll sitt tal under firandet, utom vid ett tillfälle då han tydligen tyckte att det var lämpligt att gå utanför ramen och improvisera.

”In June of 1775, the Continental Congress created a unified Army out of the Revolutionary Forces encamped around Boston and New York, and named after the great George Washington, commander in chief. The Continental Army suffered a bitter winter of Valley Forge, found glory across the waters of the Delaware and seized victory from Cornwallis of Yorktown.

”Our Army manned the air, it rammed the ramparts, it took over the airports, it did everything it had to do, and at Fort McHenry, under the rocket’s red glare it had nothing but victory. And when dawn came, their star-spangled banner waved defiant.”

USA Today

Det är Trumps beskrivning över hur det gick till när USA blev en självständig stat, 1755. Notera speciellt att i Trumps värld så fanns det flygplatser, som revolutionsarmén intog. Det är till och med så att revolutionsarmén behärskade luften. Det är oklart om det i så fall handlade om luftballonger för något annat fanns inte att tillgår vad gäller luftfarkoster men enligt trump så ”bemannades luften”.

Okunnig

Det är lätt att falla in i kören som hävdar att Donald Trump är ovanligt korkad. För egen del är jag helt övertygad om att USAs president har enorma kunskapsluckor. Det utgör ett oräkneligt antal framträdanden, uttalanden och påståenden bevis för. Det är inte bara så att Trump ljuger regelmässigt. Han hittar på, kastar siffror omkring sig för att ge ett påläst intryck. Trumps ordval, hans sätt att uttrycka sig ligger inte på den nivå du kan förvänta dig, tvärtom – Trump talar som ett barn.

Trump talar och tänker som, ett barn

Citatet ovan skulle kunna sorteras in under en tankevurpa, att tungan slant och visst det skulle kunna vara så men det är inte det enda misstaget som Trump gör. Han refererar även till ”The Star Spangle Banner”, skriven av Francis Scott Key. Den skrevs 1814. Det slag som Trump hänvisar till, Fort McHenry utspelade sig 1812. Det betyder att i två enkla stycken av sitt tal så har Trump fullständigt fel på tre helt avgörande punkter.

Wikipedia

Trump bör absolut hålla sig till manus och inte på några villkor försöka sig på att improvisera med sina egna kunskaper som grund. Det slutar i allmänhet inte väl, för att uttrycka det diplomatiskt.