I skrivande stund så har funktionen att kinna föreslå nya Pokéstops rullats ut i Tyskland och delar av Frankrike. Det ser ut som att funktionen snart även kommer att lanseras i Sverige och det betyder att vi alla kommer att kunna föreslå nya Pokestops. Här är några tips för hur du ska göra för att öka chanserna att verkligen få ett nytt stopp.

Det är användaren och spelaren u_Fupp som delat med sig av sina tips via reddit:

Hi,

I’m an ex-PoGo player who now mostly does Opr (the reviewsystem for submission) and Ingress. I created over 60 portals/stops myself and reviewed about 8k. Now that there are many countries with submissions for PoGo I noticed a huge drop in quality. I’d like to give you a few tips on how to increase your chances of getting your submission approved.

  1. Read the guidelines – Don’t submit any Pokestops who will never have a chance

  2. Correct location – in my opinion the most important part

  3. Use the extra information box wisely – DON’T say ”my area needs more stops”, that just decreases your chances. Instead list 1-2 GOOD reasons why it should be a Pokestop

  4. Make a clear and nice Photo – Make sure that everything is visible and in focus

  5. Check for spelling – It’s an avoidable mistake which sometimes leads to a 5* candidate to drop to 1*

Of course there are more factors, but these points are in my opinion the most important ones.

Leave some questions if you have any .

Det finns ett uträknat system för Pokéstops. Inom ett visst område får det inte finnas för många stopp i förhållande till antalet gym. Det är därför ett Pokástops kan omvandlas till ett gym när det kommer till nya Pokéstops. Utan att gå vilse i regler och algoritmer så föreslå nya stopp på platser som spelare kan nå, utan att behöva passera privata områden. Niantic har  blivit mer restriktiva med att etablera nya stopp i närheten av kyrkogårdar och begravningsplatser, nära minnesmärken och platser där spelare kan störa. Offentliga parker, naturliga rastplatser, lekplatser och liknande är lämpligare ställen för ett Pokéstop. Det finns också exempel på stopp som plockats bort därför att alla spelare upplevts som störande. Det är stopp som placerats inne i bostadsområden.

En bra plats, lätt att nå för spelare där de inte stör. Korrekta uppgifter för platsen och bra bilder ökar möjligheterna att få ett nytt Pokéstop, skriver u_Fupp.

Ingress

I skrivande stund så är den enda möjligheten att föreslå nya Pokestops i Niantics andra spel, Ingress men som sagt – funktionen har rullats ut i stora delar av Asien, SydAmerika och delar av Europa. Sannolikt så rullas den snart ut i Sverige.