Plötsligt ramlar kommentaren in. Du är en idiot och förtjänar att dö. Avsändaren säger sig veta vem du är, var du bor och var du arbetar.

Det är alltså lite mer än några illa valda ord, mer än en förflugen tanke som vi alla kan drabbas av. Vi har väl alla sagt och skrivit sådant vi i efterhand ångrat men det här är något annat. Det är ett mera utstuderat hot där avsändaren vill berätta för dig att hen kan komma åt dig. Avsändaren vill berätta att hen har tagit reda på vem du är och på det sättet understryka sitt hot.

Det är utan minsta tvekan brottsligt.

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot.

Brottsbalken 4 kap 5 §

Observera att lagen inte kräver att den som fått ta emot hotet ska bli rädd eller känna fruktan. Det räcker med mottagaren skulle kunna känna fruktan för att ett hot ska nå upp till olaga hot. Det krävs inte heller att mottagaren gör någon slags sannolikhetsbedömning huruvida om hotet kommer att genomföras eller inte. Det finns inget juridiskt kryphål där mottagaren borde ha förstått att hotet aldrig kommer att iscensättas.

Statistiskt

Statistiskt sett så brukar den här typen av hot inte resultera i något verkligt fysisk angrepp vilket inte heller är någon anledning att inte anmäla meddelanden och inlägg som uppfattas som ett hot. Detsamma gäller ”dick-pics” och  privata meddelanden som passerar gränsen för den egna personliga integriteten.

För egen del drar jag gränsen vid respekt. Jag har inga problem med om någon tycker att jag har fel åsikt så länge som vi kan utbyta tankar, ideér och åsikter med respekt för varandra. Jag har heller inga problem med om du kallar mig för vänstervriden, högervriden eller som ett offer för någons propaganda. Du kan få tycka att jag är lättlett offer som inte tänker själv och vill du kalla mig idiot så är det ditt ordval. Allt det där kan jag ta och hantera men om du vänder dig mot mig som person så tar du steget in i en gråzon där gränsen för vad som är acceptabelt juridiskt blir mer flytande. Sedan måste du acceptera att jag inte vill diskutera med dig. Jag har inte tid, lust eller så tycker jag att har viktigaste saker att ta tag i.

Av samma orsaker så får jag acceptera detsamma – att du inte vill diskutera med mig.

Privilegierad

Nu inser jag naturligtvis att jag är privilegierad, i sammanhanget. Vit, medelålders man är inte urtypen för den som attackeras på nätet eller målgruppen för spott och spe. Det är invandrare, kvinnor, homosexuella och de som tillhör någon annan minoritetsgrupp – det är grupperna som trollen ger sig på. Min gräns ligger därför på en annan nivå och min tillvaro ute på nätet är lättare.

Svaret på frågan i rubriken är att gränsen ska egentligen inte du dra. Den ska dras av våra domstolar. Det är det vi har ett rättsväsende till.