Trumps handelskrig med Kina och de tullavgifter som båda sidor använder i striden kan slå hårt mot Apple. Det är CNBC som gjort en analys av eventuella följder och Apple kan tvingas att höja redan höga priser med närmare 14 procent.

Det är JP Morgan som gjort analysen som bygger på höjda tullar och avgifter för Apple. Analysen utgår också ifrån att Apple höjer priserna till en nivå för att få full kompensation för tullarna. Ska Apple behålla sina marginaler så kan priserna, redan höga priser komma att höjas med närmare 14 procent. I uttalanden runt n igen på strafftullar så har det talats om höjda avgifter på närmare 25 procent.

JP Morgan gör dock bedömningen att Apple kommer att ta merparten av prishöjningen vilket innebär sjunkande marginaler och sjunkande vinster.

CNBC