Probopass

Genomgångar av koden för den nya versionen av appen kombinerat med analys av trafik till och från Niantics servrar pekar mot flera nyheter och kanske även nya utvecklingar för Eevee.

Vi börjar med koden där det finns tecken på nya Lures som ska kunna användas för att locka till sig speciella typer av Pokémons. I koden finns en ”Frosty Lure” med vilket skulle kunna vara en Lure som lockar till sig snö- och is-Pokémons. Chrales har även hittat en Mossy Lure, en Glacial Lure och en Magnetic Lure. Detta skulle kunna innebära att vi får se nya utvecklingar för Eevee och även för Magneton och Nosepass.

Leafeon

Eevee till Glaceon/Leafeon
Nosepas till Probopass
Magneton till Magnezone

För att de utvecklingarna ska vara möjliga att genomföra så krävs nämligen att dessa Pokémons utvecklas i en miljö där vissa objekt finns – en Ice Rock eller en Moss Rock.

Raid-event

Glaceon

I koden finns också texten ”Rad Event” vilket naturligtvis kan tolkas lite hur som helst men det skulle kunna tyda på att det kommer ett rad-event framöver.

Niantic har inte bekräftat vare sig nya Lures eller nya utvecklingar och det finns inte heller någon information om när eller om de här nyheterna kommer att lanseras.