Det finns ett allvarligt problem med raider i spelet som leder till att raider inte kan slutföras, till att raider misslyckas och det ser ut att vara ett problem som är relaterat till de senaste dagarna, veckan.

Felet yttrar sig så att den Pokémon du spelar och attackerar med, helt enkelt försvinner. Du kan fortsätta att trycka på attackknappen men du gör ingen skada. Lösningen är att hoppa ur och sedan hoppa in igen men här finns ytterligare en bugg som kan leda till 10-20 frysning av hela spelet. Du kommer helt enkelt ingenstans.

Misslyckade raider

Under tisdagen provade jag två T5-raider och båda två drabbades av problem, för alla spelarna. Samtliga spelare drabbades av buggen där den aktiva Pokémon försvann och viktig tid gick förlorad. Raid nummer 1 fick köras om två gånger med samma problem till följd. Trots det räckte tiden till.

Raid nummer 2 misslyckades därför att en av telefonerna låste sig helt och de övriga drabbades av samma problem – aktiva Pokémons försvann.

Buggar

En titt på The Silph Road visar att problemen drabbat fler spelare, både vid soloraider och vid spel tillsammans med andra spelare. Nu har två uppdateringar av spelet släppts på kort tid, inom några dagar. Förhoppningsvis så är buggarna åtgärdade i den senaste versionen.

Ut och jaga nu!