Frankrikes president Emanuel Macron vill använda samma sätt som i finanssektorn för att övervaka de sociala mediajättarna. Macron vill placera övervakare inne i verksamheten för att följa och kontrollera det som postas på Facebook, Twitter med flera. Macron vill även att de sociala mediajättarna ska bli mer transparenta och inför kontroller, även det plockat från finanssektorn.

I skrivande stund så finns tankegångarna som ett förslag och som en grund till en frivillig överenskommelse men det kan bilda grunden för ny fransk lagstiftning.

”Globally, the French approach is one of the most future-looking approaches we have seen,” Richard Allan, Facebook’s chief lobbyist, told a small group of journalists. ”Other models are very much more focused on punishing companies for content posted by individuals, which is backwards-looking.”

One point of contention was the 4 percent fine for serious violations. Allan said that it would make more sense to tie the fine to a ”national framework rather than a global one” — which would fraction the amount of revenue concerned by a sanction.

Förslaget har tagits emot med försiktig optimism av Facebooks ledning.

Politico