Nyligen drogs att lagförslag i Kalifornien tillbaka sedan det förlorat sitt politiska stöd. Delstatslagen hade givit konsumenter rätten att få sina prylar lagade.

Striden står runt reservdelar och ett krav på att de stora leverantörerna ska sälja och tillhandahålla reservdelar, inte bara till sina egna verkstäder utan även till externa verkstäder. Apple och flera andra stora teknikleverantörer vill inte släppa in externa verkstäder eller privatpersoner med hänvisning bland annat till säkerheten. Det finns en risk att exempelvis batteriet punkteras vilket kan resultera i att batteriet fattar eld eller blir överhettat.

Välja verkstad

Med all respekt för Apples och övriga teknikleverantörers argument om omsorg om de som ska reparera våra prylar, även de som vill göra det själv så är detta en kamp som Apple och övriga inte ska vinna. Jag har full förståelse för att så länge min pryl omfattas av en garanti så vill Apple få in den till en av sina egna verkständer, om det är något problem med den men efter det att garantin gått ut så är det mitt val att välja verkstad.

Nu är det här problemet och den här striden mer komplext än så. Det handlar om reservdelar också och att Apple vill inte få in piratdelar i sina prylar vilket har lett till en brist på skärmar och andra komponenter. Apple vill inte sälja reservdelar utanför de egna leden och därmed så är tredjepartsverkstäderna hänvisade till att köpa upp trasiga prylar och plocka reservdelar ur dem eller köpa dem från asiatiska tillverkare som inte sällan smäller på Apples logotyp på det de säljer. Det här är naturligtvis ett problem men flera verkstäder ser till att logotyper och annan mörkning som kan indikera att det handlar om riktiga reservdelar skrivs över eller tas bort. Trots det så har Apple försökt att stoppa verkstäder.

Apple kan inte vinna striden om var jag ska reparera mina prylar