Julian Assange förlorade sin diplomatiska immunitet och medborgarskap under torsdagen och myndigheterna i Ecuador gav klartecken för brittisk polis att gå in på ambassaden och gripa honom.

Därmed inleds nya turer i cirkusen runt Julian Assange, för det är vad vi ser spelas upp just nu. En cirkus där en enskild invid gömmer sig pågå en ambassad i sju år för att slippa fängelse. Julian Assange väljer att fly undan den svenska och den brittiska rättvisan och väljer att bli frivillig fånge på en ambassad i London. Skälet till det är att Julian Assange fruktar att han komma att utelämnas till USA.

Det ironiska i sammanhanget är inte att Julian Assange valde ett fängelse framför ett annat och valde att sitta ”fängslad” i långt längre tid än vad eventuellt fällande domar I Sverige hade resulterat i – det är att han nu är satt i en situation där risken för att utlämnas till USA är långt mycket högre än om han överlämnat sig till den svenska rättvisan.

Anklagelser

Anklagelserna mot Julian Assange handlar i skrivande stund om två punkter – brott mot borgensregler och intrång/försök till intrång i Pentagons datorsystem 2010. Listan på anklagelser kan komma att utvidgas, ska tilläggas. Amerikanska myndigheter har möjlighet att komplettera sin begäran om att Julian Assange ska utlämnas från Storbritannien.

Wikileaks och Julian Assange har under åren publicerat en lång rad graverande och uppmärksammade avslöjanden om USAs krig i Afghanistan, Irak och om förhållandena i Guantanamo Bay. Det är viktiga avslöjanden med ett innehåll som vi sannolikt inte hade fått kännedom annars. Wikileaks var också i högsta goda delaktiga i avslöjandena och publiceringen av Edward Snowdens dokument som avslöjade den omfattande avlyssning och datainsamlande som USA, Storbritannien och en rad andra länder sysslat med under flera år utan att det varit känt.

Ryssland

Sedan hände något. Wikileaks publicerade stora mängder dokument utan att gå igenom dem vilket försatt oskyldiga i fara. Inför det amerikanska presidentvalet så vale Julian Assange och Wikileaks också att publicera dokument och e-post som stulits vid intrång i det demokratiska partiets datorsystem. Publiceringar som samordnades med Donald Trumps kampanj. Sannolikt så kom den informationen från Putins Ryssland vilket innebär att Wikileaks förvandlades till ”nyttiga idioter” i Kremls ledband. Allt för att försöka att förhindra att Hillary Clinton skulle bli vald till USAs president.

Journalist

I debatten runt Wikileaks och Julian Assange så har diskussionen om huruvida Wikileaks är en journalistisk organisation varit en nyckelfråga. Assanges advokater rubricerade torsdagens gripande som en attack på fria medier och frågan är inte helt enkelt att besvara. Wikileaks publicerar inte historier, rapporter eller ett traditionellt journalistiskt material. Wikileaks skriver rätt lite eget material i samband med publiceringarna, i så måtto så är det ingen traditionell journalistisk organisation. Wikileaks publicerar däremot material som de fått in och vid flera tillfällen så har Wikileaks samarbetet med The Guardian, New York Times och Washington Postum för nämna några så i så måtto så är Wikileaks definitivt en journalistisk organisation.

Julian Assanges advokater har på den punkten, menar jag, helt rätt – detta är ett gripande av en journalist men inte ens journalister har en juridisk frisedel till att begå brott. Därmed inte sagt att Julian Assange har begått brott men han har i vart fall frivilligt valt att hålla sug undan den svenska rättvisa och en svensk polisutredning som inte är direkt kopplad till hans uppdrag som journalist. Den utredningen handlar om sexuellt övergrepp som misstänks ha begåtts mott två kvinnor. Låt oss nu inte trassla in oss i alla de turer som rör den utredningen utan bara konstatera att hanteringen av det ärendet inte tillhör svensk rättvisas mest lysande ögonblick.

Intrång

Julian Assange misstänks för dataintrång, eller försök till dataintrång, i Pentagons datorsystem 2010 tillsammans med Chelsey Manning. Det är den enda anklagelsepunkt som de amerikanska myndigheterna hittills presenterat och det kan finnas en förklaring till det – USA vill inte öppna Pandoras ask och hamna på kollisionskurs med pressfriheten. Skulle Assange anklagas, åtalas och fällas för publiceringen av information så innebär det att dråpslag mot all fri journalistisk rapportering. Enkelt uttryckt – USA vill sätta dit Julian Assange men inte för att publicerat material utan för andra brott.

Journalistiskt arbete leder ibland fram till en gräns där det gäller att vara ytterst försiktig i vad du säger, vad du ber dina källor att göra och vad du medverkar till i din roll som journalist. Det är sak att at emot material från källor och en annan att be samma källor att hämta in mer information. Det är det senare som USA menar att Julian Assange har gjort – han ska ha bett Chelsey Manning att samla in mer information vilket är grunden till anklagelsen.

Also on March 8, prosecutors said, Ms. Manning told Mr. Assange, “After this upload, that’s all I really have got left.” Mr. Assange replied, “Curious eyes never run dry in my experience.”