Den hette WALT och visades upp som prototyp 1993, långt före iPhone.

ALT står för ”Wizzy Active Lifestyle Telephone” och hade adressbok, igenkänning för din handstil och touch-skärm. Telefonen såldes aldrig till privatpersoner utan testades bland några få utvalda företag innan den drogs in som produkt.