EUs satsning för att stärka upphovsrättsägares skydd i digitala plattformar är vällovlig. Men utifrån direktivstextens nuvarande lydelse ser IVAs avdelning för Informationsteknik ett antal konsekvenser av betydelse för svenska grundläggande principer för yttrandefrihet.

Digitaliseringen av information har underlättat allt från kommunikation till spridning av kunskap. Den har därmed på många sätt bidragit till att människor fått det bättre. Samtidigt innebär möjligheten att kopiera information att många informationsproducenter – till exempel fotografer – fått se sina verk mångfaldigade utan rimlig ersättning.

Källa: EUs upphovsrättsdirektiv påverkar yttrandefriheten

Share This