Gratis-appar som ska hjälpa användare att ta sig ur en depression och att sluta att röka läcker information, ofta utan medgivande från användaren. Informationen skickas vidare till bland andra Facebook och Google och 92 procent av de 36 undersökta apparna samlar in information och skickar den vidare. Det finns ett stort problem med undersökningen – vi får inte veta vilka appar det gäller.

Jag har läst undersökningen, inga namn på appar och ingen förklaring varför. Detsamma gäller de 2-3 nyhetstester som skrivits om rapporten – namnen på de aktuella apparna saknas vilket gör hela undersökningen tämligen värdelös.

Metoder, referenser, noteringar, mätningar och analyser finns med men alltså inga namn på de appar som stjäl data och som skickar den vidare. Förutom det allmänna rådet att läsa på och vara försiktig med vilken information du delar med vem så innehåller rapporten lite eller inget värde för en konsument.

The Verge