Apple länger nu till ytterligare ett steg när det handlar om prenumerationer som tecknas direkt i en app – en bekräftelse ytterligare. Detta för att stoppa de app-utvecklare som missbrukar funktionen.

Det finns ett problem med appar, i App Store, som debiterar mycket stora summor, per vecka, efter bara en mycket kort testperiod och efter att linda in information, meddelanden och dialogrutor för att lura på användaren dyra abonnemang.

Med ett steg ytterligare där prenumerationen måste bekräftas så kommer detta att bli svårare.