WordPress har uppdaterats till version 5.1.1 och det är en viktig säkerhetsuppdatering som du absolut bör installera.

Bland de uppdateringar som finns med så finns viktiga buggfixar för hanteringen av kommentarer i WordPress. Här finns det säkerhetsmissar som kan exploateras för det som kallas cross-scipting, dvs script på en webbplats används för att manipulera och ta sig in på en annan webbplats.

This release also includes a pair of security fixes that handle how comments are filtered and then stored in the database. With a maliciously crafted comment, a WordPress post was vulnerable to cross-site scripting.

WordPress versions 5.1 and earlier are affected by these bugs, which are fixed in version 5.1.1. Updated versions of WordPress 5.0 and earlier are also available for any users who have not yet updated to 5.1.

WordPress

Då det handlar om viktiga säkerhetsuppdateringar så kommer webbplatser att uppdateras automatiskt, såvida inte den funktionen medvetet slagits av, vilket jag kraftigt avråder ifrån.

 

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This