Elisabeth Warren, demokratisk senator, vill dela upp Facebook, Google och Amazon. Även om Apple inte nämns i Warrens uttalanden så finns även Apple med i henne fokus.

Elisabeth Warrens förslag är det första mer konkreta förslaget när det handlar om de stora amerikanska teknikbolagens dominans.

Today’s big tech companies have too much power — too much power over our economy, our society, and our democracy. They’ve bulldozed competition, used our private information for profit, and tilted the playing field against everyone else. And in the process, they have hurt small businesses and stifled innovation.

I want a government that makes sure everybody — even the biggest and most powerful companies in America — plays by the rules. And I want to make sure that the next generation of great American tech companies can flourish. To do that, we need to stop this generation of big tech companies from throwing around their political power to shape the rules in their favor and throwing around their economic power to snuff out or buy up every potential competitor.

Warren

Det politiska trycket mot Google, Amazon och Facebook har ökat ända sedan demokraterna vann Representanthuset i mellanårsvalet. Det har inte minskat vartefter demokratiska politiker tillkännagivit att de kommer att ställa upp i presidentvalet eller överväger att göra det. Bernie Sanders och Amy Klobuchar är två andra demokratiska politiker som också utryckt sin skepsis till det inflytande som teknikjättarna har.

Apple

Även om Apple inte nämns i Elisabeth Warrens inlägg så finns Apple med i hennes förslag. Warren vill ta ifrån Apple rätten att driva App Store. Apple får välja mellan att utveckla egna appar eller driva sin egen App Store.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This