Ett konstprojekt som de flesta inte förstår sig på eller ett forskningsprojekt som verkar mer än udda – räkna med att högersvansen kommer att kasta sug över de enskilda exemplen med krav på att kultur och forskning ska politiseras. Det ska bli stopp för skattepengar till “flummiga” projekt och “flummiga” kulturpåhitt.

Det låter kanske både förnuftigt och klokt att inte låta skattepengar gå till att föda upp kameler, måla tunnelbanevagnar eller vad det nu kan vara. Det kan till och med tyckas vara ett enorm slöseri med att ge bidrag till olika verksamheter som många av oss inte riktigt förstår men frågan handlar inte om skattepengar – den är djupt allvarligare än så.

Det finns en grundläggande princip om en fri forskning. SD har vid upprepade tillfällen förklarat sig vara motståndare till det nuvarande systemet där universitet, högskolor och de professionella beslutar om forskningsmedlen. Med enskilda exempel i handen så vill SD återföra makten till politikerna och ta den ifrån de kunniga, professionen.

Detsamma gäller kulturpengar. Där ska inte heller professionen få fatta besluten. Det ska politikerna göra.

Principer

Det här är två fundamentala och grundläggande principer som är intimt bundna till ett öppet och ett fritt samhälle, till vår demokrati. Det är inte detsamma som att skattepengar ska gå till vilka vansinnigheter som helst eller att vem som helst ska få pengar. I SDs fall så vill de premiera nationell kultur (vad det nu är) och de vill premiera “nyttig” forskning. Jag vet inte vad det är heller men en sak är jag tämligen tvärsäker på – jag tror att professionen är oerhört mer kompetenta att bedöma vilken forskning vi ska satsa på än vad politikerna är. Politikerna ska skapa ramarna och sedan ska universitet, högskolor, forskningscentra fatta besluten. Detsamma på kultursidan – där ska inte politikerna bestämma vilken musik, vilken teater eller vilka konstformer som ska uppföras och var. Det ska de kunniga, professionen.

Så hur ska vi komma tillrätta med enskilda dikeskörningar?

Genom debatt och diskussion. En öppen debatt och en öppen diskussion som den som nu förs på ledarsidor, kultursidor, i vetenskapliga tidskrifter och vid seminarier och konferenser. Det är inte så att kompletta vansinnigheter regelmässigt beviljas enorma bidrag från skattebetalarna. Miljoner rinner inte rätt ut i tomma intet som de mest apokalyptiska debattörerna vill göra gällande. Visst, det finns konstigheter men du river inte ned ett fundament bara därför att hörn av huset visar tecken på röta.

Vi ska vara rädda om våra friheter och inte ge upp dem bara därför att några skriker högt för att inte bli överröstade.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This