Bloombergs Tim Culpan applåderar nu Apple för Apples arbete med att förbättra arbetsförhållandena bland underleverantörer. Något som Apple publicerar årligen på sin hemsida i form av en rapport så att vem som helst kan läsa om hur arbetet fortlöper. En rapport som bygger på oberoende konsulters sammanställningar.

Supplier Responsibility Progress Report.

Rapporten är som sagt offentlig, den läggs ut på hemsidan – något som är tämligen unikt för just Apple. Tim Culpans applåder och hyllningstext till trots – vore det inte på sin plats att samma krav ställdes på alla de store teknikleverantörerna?

Samsung, LG, HP, Microsoft och alla de andra borde också sammanställa egna rapporter och redovisa hur de arbetar med frågan om arbetsförhållanden i underleverantörsledet.

Det kravet borde Tim Culpan och alla andra skribenter, proffstyckare och journalister ställa istället för applåder.

 

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This