Twitter, Instagram och Facebook har nu börjat att sätta stopp för dumheterna och för anti-vaccin förespråkarna. Fakta, vetenskap och förnuftet återupprättas.

Det är inte så att anti-vaccin rörelsen stoppas men de kommer inte att synas lika mycket och de kommer inte att kunna tillskansa sig lika mycket synbar plats i flödet i sociala medier längre.

Facebook

Facebook stoppar nu anti-vaccin annonser och rekommendationer. Sidor och information med den här typen av innehåll kommer inte heller att visas lika tydligt och lika högt upp vid sökningar på den sociala tjänsten.

Facebook

Instagram, YouTube och Twitter har gjort liknande uttalanden och sagt att även på dessa sociala tjänster så kommer desinformation om vaccineringar att hållas tillbaka och inte vara lika synliga som tidigare.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This