Trump ser nu ut att börja att lägga upp en strategi inför valet 2020 som kan leda till att han vägrar att lämna Vita Huset efter anklagelser om om fattande valfusk och att demokraterna inte kan besegra honom och det republikanska partiet utan olagliga metoder. Trump kan hävda att valet 2020 inte är giltigt och utifrån det vägra att lämna Vita Huset.

Analysen och varningarna kommer nu från alltfler i amerikanska medier. Nu senast CNN och detta efter ännu en tweet från Trump:

Trumps har upprepade gånger hävdat att det förekom ett omfattande valfusk med miljontals olagliga röster lämnade av illegala immigranter. Uppgifterna har undersökts av Valmyndigheten centralt och valmyndigheterna i utpekade delstater utan att de har kunnat hitta några tecken på valfusk eller olagliga röstsedlar. Trump har trots det fortsatt att hävda att han förlorade det som kallas för “the popular vote”, dvs Trump fick sammanlagt färre röster än Hillary Clinton. Delstaternas röstsammanräkning visar att så också var fallet. Trump fick förre röster än Hillary Clinton men han vann fler elektorsröster, rätt delstater och presidentvalet.

Ekats vidare

Argumentet har ekats vidare av ibland andra Trumps pressansvarige för hans kampanj 2020, Kayleigh McEnany:

These desperate Democrats know they cannot beat President Trump in 2020, so instead they have embarked on a disgraceful witch hunt with one singular aim: topple the will of the American people and seize the power that they have zero chance at winning legitimately

The Hill

Strategin är enkel:

  • hävda att valet är olaglig
  • vägra avgå
  • sitt kvar med hänvisning till att valet var olagligt

I sammanhanget så har Robert Muellers utredning hamnat i fokus. Vad händer om utredningen visar på allvarliga övertramp, en rad brott och att administrationen exempelvis har försökt lägga sig i och påverka brottsutredningar och tillskansa sig mer makt än konstitutionen tillåter?

New York Times

Kommer den amerikanska statsapparaten verkligen ett fungera i ett sådant läge? Kommer de lojala medarbetare som Trump valt att samla runt omkring sig verkligen ingripa?

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This