Det är lätt att förledas till att tro att Donald Trumps administration kännetecknas av  attacker på Twitter, bråk om en mur och om en ledare som ljuger praktiskt i vartenda uttalande. Trump kan beskriva som en politisk clown men det är ett misstag för Trumps administration är långt farligare än så. Grundläggande fri- och rättigheter håller på att monteras ned.

Under Trumps tid i Vita Huset så har USA backat ur Paris-avtalet, ett globalt miljöprogram. Immigrationspolitiken har skärpts och asylsökande grupps, regelmässigt vid den södra gränsen och fängslats eller avvisas. Trump vill riva upp en lång rad handelsavtal och på punkt efter punkt så isoleras USA. Det är det vi ser och det är det som rapporteras i de internationella medierna runt om i världen men Trumps administration går längre än så, betydligt längre.

Skyddssystem

Ända sedan Trump tillträde så har bidragen till Medicaid och sociala skyddssystem kapats. Amerikanska medborgare betalar idag mest för sina läkemedel i hela västvärlden, dramatiskt mycket mer än i grannlandet Kanada. Det är för övrigt ett brott att importera läkemedel från Kanada. En insulinpenna som kostar 100-150 dollar i USA kostar 10-15 dollar i andra länder. Årligen så höjs dessutom läkemedelskostnaderna med 5-10 procent och så har det varit mer än tio år tillbaka.

I budgeten som sträcker sig fram till 2020 så skärs stödet till Medicaid ned med 1.5 biljoner dollar, sett över tio år. Stödet för socialhjälp kapas ned med 25 biljoner dollar. Nedskärningar som slår direkt mot de svagaste coh de fattigaste i USA. Det finns beräkningar som visar att 14 miljoner amerikaner kommer att stå utanför sjukvårdssystemet 2018, ytterligare 21 miljoner slås ut under 2020 och ytterligare 24 miljoner amerikaner kommer att sakna en sjukvårdsförsäkring 2026.

Skolor

De federala bidragen till abortkliniker har skurits ned. De federala bidragen till publika skolor har skjutits ned. En lång rad övervakningsprogram har helt enkelt plockats bort. Det handlar om federala övervakningsprogram där polis, skolor, stora arbetsgivare och hyresvärdar kontrolleras så att de inte bryter mot grundläggande fri- och rättigheter. Det handlar om allt från polisiära övergrepp till slumvärdar som utnyttjar bostadsbristen i stora amerikanska städer. De här programmen, kontrollprogrammen plockas nu bort och läggs ned vilket betyder att Justitiedepartementet, Handelsdepartementet, Skolmyndigheten och Bostadsmyndigheten lämnar fältet öppet. Kontrollprogrammen infördes under Obamaadministrationen för att se till att hyresvärdar inte tog ut oskäliga hyror och diskriminerade hyresgäster. Programmen skapades för att få ett stopp på övergrepp som begicks mot svarta och minoriteter av polismyndigheter runt om i USA. Det var ett tillsyns-system avsett att åtgärda upptäckta brister.

USA har som bekant även överdrivit det nätneutralitetsregelverk som var bland det sista som Obama-administrationen beslutade innan de lämnade Vita Huset. En rad delstater har protesterat mot nedmonteringen och infört samma regler på delstatstnivå och flera av de stora amerikanska teknikbolagen var snabba med att tillkännage att de ändå tänkte följa det gamla regelverket.

Röstsystemet

Röstsystemet, vilka som får rösta och var görs också om. Upptagningsområdena, valkretsarna ritas om för att det ska gynna det republikanska partiet. Det handlar om att skapa starka republikanska valkretsar vilka i en förlängning ska säkra de så kallade elektorsrösterna. USA har ett system där den som vinner en valkrets vinner allt. Därför handlar det om att skapa starka, republikanska valkretsar. Det kallas Gerrymandering. En variant av det är den folkräkning som genomförs i USA vart tionde år. Folkräkningen ligger sedan till grund för en öppna viktiga beslut, allt från stadsplanering till hur federala pengar fördelas. Inför den kommande folkräkningen så trycker republikanska politiker på för att ändra i det formulär som skickas ut. Avsikten är att flytta makt och pengar från tätorterna ut till landsbygden där Trumps kärnväljare finns.

Steg för steg så monteras det sociala skyddsnätet ned. Publika skolor och sjukvårdssystem får allt svårare att klara verksamheten. Parallellt med det så skärs skatterna för de allra rikaste ned med 150 miljarder dollar per år, pengar som USA lånar till. Trump administrationen bygger på den amerikanska statsskulden med pengar som lånas för att sänka skatterna för de rikaste.

Donald Trump må agera som en politiskt clown, och han är en clown på många sätt, men det finns en politisk agenda bakom det han och hans administration gör och driver igenom. En politisk agenda där rikedomar flyttad från underklass- och medelklass till USAs allra rikaste. Det är en förmögenhetsförskjutning av mycket stora mått. Klyftorna ökar i ett redan delat land där priset för utbildning och kunskap stiger vilket stänger ut ökande delar av befolkningen. Värdet av den enskildes röst urholkas ch det är den politiska agenda som ligger bakom den twittrande galningen i Vita Huset.

Länkar

Vox

CNN

National Geographic

BBC

Fortune

New York Times

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This