Elisabeth Warren vill bryta upp de stora amerikanska teknikbolagens dominans och även om hennes fokus ligger på Google, Amazon och Facebook så finns Apple med i senatorns planer. Warren vill att Apple ska tas ifrån kontrollen av App Store.

Anledningen är den dominans och den kontroll som Apple har över iOS-marknaden. Apples egna inbyggda appar som följer med i iOS anses också utgöra en del av denna kontroll. Fristående utvecklare har svårt att konkurrera med Apple menar Elisabeth Warren.

Förslag

Nu ska för tydlighetens skull sägas att det inte finns några konkreta förslag. Warren har gett sig in i kampen orm att bli demokraternas presidentkandidat 2020. Teoretiskt så skulle detta kunna vara planer som USAs nästa president bär på men betydelsen ska inte överdrivas. En uppdelning av bolag är ingen enkel process även om USA faktiskt hade planer på att dela upp “de sju systrarna”  – de sju största oljebolagen i början av 1970-talet.

I sak så har Elisabeth Warren helt rätt – Apple dominerar iOS-marknaden, har full kontroll över App Store och Apples egna appar är tuffa att konkurrera med. Nu när saker och ting riktigt så enkla därför att med Apples kontroll kommer också en plattform som är betydligt säkrare än Android. Det är också en app-butik som är tämligen befriad från grovt våld, sex och det är på det hela taget en rätt barntillåten butik därför att Apple ha det så.

Säker butik

Skulle då inte en App Store i händerna på någon annan, utanför Apples kontroll, kunna vara en säker butik?

Ur ett säkerhetsperspektiv så är jag tveksam. Märk väl att då är det enbart ur den aspekten som jag resonerar. Apple utvecklar iOS det mobila operativsystem som driver våra prylar, iPhone, Apple Watch, Apple TV, iPad och iPod. Kopplingen mellan operativsystemet och App Store är rak och naturlig. Ska du jobba med säkerhet när det gäller appar så torde det vara naturligt att du kan och vet en hel del om säkerhet och du vet hur du ska skydda App Store.

Kan då ingen annan skydda App Store?

Säkert men Apples historik när det gäller App Store kan ingen ta ifrån dem. App Store är en säker plats med säkra appar och den digitala butiken har varit en säker plats under alla dessa år. Utifrån en säkerhetsaspekt så är jag tveksam till om någon annan klarar det lika bra.

Konkurrenssynpunkt

Ur konkurrenssyn punkt då?

Då är jag faktiskt inte heller säker på att vi skulle få fler eller bättre appar, inte med mindre än att Apples krav på kvalitet och funktion monteras ned. Apple har ett API som utvecklare kan använda och det som möjligen borde göras är att plocka av Apple de funktioner som bara Apple tillåts att använda, alternativt utveckla API-funktionerna så att andra också kan använda funktionerna i sina appar.

Det kräver dock inte att hela App Store och hela systemet lämnas över till andra. Det handlar om en smärre justering av regelverket.

Så i grunden är jag tveksam till Elisabeth Warrens planer och ur ett politiskt perspektiv så tror jag inte heller att hennes förslag kommer att vara möjligt att genomföra. I slutändan kommer det att handla om att övertyga andra politiker, det kommer att handla om utredningar, lobbying och om lagstiftning som ska på plats. Mot Warren står en samling av de största och de rikaste företagen i världen. De kommer inte att lägga sig platt.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This