Spotify fortsätter att spela samma gnälliga visa om en Apple-skatt och att de är orättvist behandlade av Apple och reglerna för App Store. Det Spotify vill göra är att kliva in på restaurangen, beställa in käk och sedan ta en springnota och låta någon annan betala.

Det är dessutom en gammal slagdänga som tycks ha hakat upp sig för de här kraven kastar Spotify fram då och då och de har hela tiden varit amma krav – Spotify ska inte betala för de köp som görs via deras app. Något som alla andra utvecklare gör. Spotify vill ha egna regler, ett eget undantag och slippa betala den avgift som Apple tar ut för ta emot, kontrollera och distribuera appar.

Reda ut

Låt oss reda ut vad som gäller, för Spotifiy själva är noga med att undanhålla viktig information:

Har du en app där det säljs saker, via appen så vill Apple ha 30 procent av transaktionen
Säljer du en prenumeration eller abonnemang så kostar det 30 procent, år ett
Säljer du abonnemang år två kostar det 15 procent

Det senare säger inte Spotify i sina uttalanden. De väljer att undanhålla informationen att abonnemang för gamla kunder de facto kostar hälften. Detta är också avgifter som alla andra utvecklare betalar som liksom Spotify säljer abonnemang. Spotify kräver ett undantag, bara för dem.

Inte berätta

Spotify berättar inte heller att de flesta använder Spotifys reklamfinansierade abonnemang, där Apple inte tar ut någon avgift.
Spotify väljer också att inte berätta att en betydande andel av deras abonnemang tecknas via olika samarbetsavtal med operatörer. Detta betalar inte Spotify något för heller. Slutligen så är andelen kunder som tecknar sina abonnemang via App Store i förhållande till det totala antalet abonnemang relativt litet. Det berättar inte Spotify heller.

Spotify målar upp en i högsta grad redigerad och tillrättalagd bild där Apple framställs som ett girigt bolag som använder App Store för att slå mot en konkurrent. Det är samma gnälliga visa som vi har hört förut och Spotify sjunger lika falskt som tidigare.

Alla andra utvecklare i samma sits betalar sina avgifter till Apple för att få använda App Store. Alla andra betalar för att genomföra köp och försäljningar i en säker miljö och på ett säkert sätt. Det är bara Spotify som inte vill betala.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This