Vad kan du om politik – vilka politiker känner du igen?

 

 

Känner du ingen politikerna?

Känner du igen våra svenska politker, nuvarande och tidigare folkvalda?

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This