Nyss avslöjades att sekretessbelagda samtal till 1177 låg helt oskyddade på internet. Nu kan vi berätta att fler privata uppgifter om personal på sjukhus runt om i Sverige också varit tillgängliga för vem som helst. Bland annat från Skaraborgs sjukhus.

Uppgifter om personal på olika sjukhus runt om i Sverige har legat helt öppet på nätet om man har haft tillgång till rätt länkar. På Skaraborgs sjukhus så har man bland annat kunnat hitta uppgifter om privata mobilnummer till läkare och schemaläggning ända fram till mitten av juni.

Källa: Personaluppgifter på Skaraborgs sjukhus låg öppet på nätet

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This