Google har försökt att stävja kravet på tillgång till data och funktioner bland utvecklare av appar för Android. Kravet är att användaren ska tillfrågas och även det bryts mot den regeln så följer alltfler utvecklare regelverket. Problemet är att alldeles för många appar och utvecklare vill ha tillgång till alldeles för många funktioner och för mycket information.

Hackread har gått igenom en stor mängd VPN-appar för Android. Appar som ska göra det möjligt att skicka information fram och tillbaka på ett säkert och skyddat sätt. Rimligen så borde dessa appar då bara be om access till de funktioner och den data som behövs för att VPN-tjänsten ska kunna användas. Så är dock inte fallet – 62 procent av VPN-apparna ber om mer funktioner och mer data än nödvändigt.

Based on a study of the 81 most popular VPN apps on Android at TheBestVPN, we found that a whopping 62 percent of all VPN apps require dangerous permissions that they do not need to provide you with the service you need.

Just take a moment to let that sink in: 62 percent of Android VPN apps would ask you to give them access to dangerous permissions that they do not need to function.

Hackread

Apparnas krav på tillgång till funktioner och information utöver vad som krävs är i sig en säkerhetsrisk.