Efter två års utredande och 37 åtal så är nu Robert Muellers utredning klar och den överlämnades till Justitiedepartementet på fredagen. Mueller rekommenderar inga flera åtal så vad betyder utredningen och kommer vi att få veta vad den innehåller?

Så vad händer nu?

Chefen för Justitiedepartementet, justitieminister Bill Barr, har nu fått utredningen i sina händer ich han har meddelat kongressen att han kommer att sammanställa sin egen rapport som kommer att överlämnas till de juridiska utskott som redan finns tillsatta. Det framgår inte om hur mycket av Muellers utredning som barr kommer att redovisa.

Kommer utredningen att bli offentlig?

Det återstår att se. Kongressens juridiska utskott som sagt att få en föredragning och justitieministern har sagt tt han ska lämna en egen kortare rapport och försöka att svara på eventuella frågor från kongressen. Mer än så vet vi inte. Bill Barr har uttalat sug tidigare och sagt att han för avsikt att offentliggöra så mycket som kan offentliggöras.

Blir det några fler åtal?

Som redan sagts så innehåller den slutliga rapporten inga fler åtal förutom de 37 som redan lämnats in och som resulterat i fällande domar för flera av Donald Trumps närmaste medarbetare.

Finns det bevis för en konspiration?

Inte utöver det vi vet idag och med tanke på att den färdiga utredningen inte innehåller några fler åtal så är det i det närmaste uteslutet.

Har utredningen då varit den häxjakt som Trump hävdar?

Muellers utredning har lett fram till 37 åtal, flera fällande domar för grova skattebrott, bedrägerier, lögner i vittnesmål och i utredningen finns redogörelser för middagar och möten med företrädare för den ryska regimen. Det är inga bevis på att det funnits en konspiration men det finns en rad märkligheter begångna under Trumps presidentvalskampanj. Möten, samtal och överenskommelser med Julian Assange och Wikileaks, möten i Trump Tower med medarbetare som står Putin nära och olika uppgifter om när samtal om bygget av Trump Tower i Moskva verkligen avbröts.

Kommer detta att lägga sig nu då utredningen är färdig?

Trump kommer att hävda att utredningen bevisar att det inte finns någon konspiration vilket i sak är riktigt. Trump kommer att hävda att utredningens resultat bevisar att den varit onödig, trots 37 åtal. Huruvida detta nu kommer att lägga sig handlar om huruvida det finns något mer i utredningen eller inte.

En fråga är då om kongressen kommer att nöja sig med en sammanfattning av Bill Barr och att justitieministern svarar på frågor?

Flera ledande demokratiska politiker har redan sagt att de inte på några villkors vis kommer att nöja sig med något annat än hela rapporten. V’älöjer Barr att hålla inne rapporten så kommer det att leda till en politisk strid.

Vad händer då om Barr vägrar att lämna ut rapporten?

Då kan vi få se en långvarig och utdragen politisk strid tillsammans med en juridisk strid där vi kommer att få se stämningar riktade mot Barr och departementet med krav om att utredningen ska lämnas ut. Det kan också resultera i att Robert Muellers kallas in för utskottsförhör.

Kommer Trump att få se rapporten?

Formellt är Trump Barrs chef men det finns en lång tradition och maktfördelningsprincip att departementen i allmänhet och justitiedepartementet i synnerhet ska ha ett oberoende från Vita Huset. Det är alltså inte säkert att rapporten kommer att lämnas över till Vita Huset.

Kan rapporten läcka ut?

Inget är uteslutet men bedömer Bil Barr att den ska hållas hemlig så lär den förbli hemlig också, såvida inget uppenbart misstag begås och rapporten hamnar i orätta händer.

Igen, är dett slutet på den här politiska affären?

Långt ifrån.

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This