Den amerikanska senaten har röstat ja till att häva president Donald Trumps utlysta nödläge vid USA:s södra gräns. Nödläget syftar till att frigöra pengar för en gränsmur.

Den amerikanska senaten röstar för att häva det nödläge som utfärdats av president Donald Trump. 59 senatorer röstade för och 41 emot, sedan totalt tolv republikaner tagit ställning emot nödläget.

Källa: Nödläge upphävs av USA:s senat

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This