En stor nyhet med iOS 12 finns inte i iOS 12 utan det är appen Shortcuts/Genvägar som gör det möjligt att skapa genvägar för Siri. Du kan anpassa kommandon för att få Siri att förstå vad det är du vill göra.

Genvägar är gratis och innehåller ett bibliotek med redan färdiga genvägar som du snabbt kan ladda ned, anpassa och installera. Det ökar nyttan och funktionaliteten med Siri och gör det enklare att spela upp en spellista i Apple Music, lägga till en påminnelse när du kommer hem eller landar på kontoret. Det finns en mängd funktioner som du kan lägga till och inte minst – du kan koppla Siri till vilken app eller vilken funktion du vill.

Nyheter

• Använd det senaste vädret i dina genvägar med åtgärderna Hämta aktuellt väder och Hämta väderprognos.
• Ställ in alarm och timer med de nya åtgärderna Skapa alarm, Växla alarm och Starta timern.
• Konvertera mellan en rad olika enheter med de nya åtgärderna Mått och Konvertera mått.
• Hämta den senaste uppsättningen importerade bilder från appen Bilder med åtgärden Hämta senaste import.
• När du kör en genväg från HomePod med hjälp av Siri kommer medier nu att automatiskt spelas upp från HomePod via AirPlay.
• Buggfixar.

Läs mer och se den fullständiga listan över förändringar på https://support.apple.com/HT209087

Shortcuts/Genvägar