Lagrådet underkänner regeringens förslag att det ska bli straffbart att delta en terroristorganisation. Bedömningen är att det strider mot föreningsfriheten, som ju är grundlagsskyddad.

Justitieminister Morgan Johansson bjuder nu in partierna bakom antiterroruppgörelsen för att diskutera frågan.

– Lagrådets synpunkter i en sådan här fråga väger tungt, och ska väga tungt. Vi får naturligtvis analysera det för att se om det finns någon väg framåt i detta, om vi helt enkelt kan hitta andra vägar eller alternativa vägar.

Källa: Johansson: Får se om vi hittar andra vägar – Nyheter (Ekot)