Citrix fick första varningen direkt från FBI. Obehöriga har tagit sig in i Citrix interna datorsystem och nu visar det sig att hackarna, som tros vara från Iran har stulits flera terabytes med data.

Attacken ser ut att ha möjliggjorts genom exploateringen av svaga lösenord. Hackarna har helt enkelt gissat sig till inloggningsuppgiffter.

Resecurity understood that hackers from Iridium, an Iran-linked group, stole data in December 2018 and again on March 4th. They made off with at least 6TB of documents and as much as 10TB, and they seemed to be focused on project data for the aerospace industry, the FBI, NASA and Saudi Arabia’s state-owned oil company. The intruders may have been lurking for a long time, too. Resecurity’s Charles Yoo said that Iridium broke into Citrix’s network roughly 10 years ago and had been hiding since then.

Engadget

Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att intrånget kan ha begåtts redan för 10 år sedan. Hackarna har dolt sin närvaro sedan dess, fram till nu.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This