Just nu pågår det politiska och juridiska arbetet med att se om hela Mueller-.rapporten kan släppas offentligt, eller inte. Demokraterna trycker på och vill offentliggöra hela innehållet och ett enhetligt kongressutskott har skickat frågan vidare till Senaten.

Justitiedepartementet har också uttalat smyg i frågan och ser inga hinder i att publicera hela rapporten. Demokraterna har också sagt att de har för avsikt att kalla både Robert Mueller och justitieministern William Barr till utskottsförhör.

Läsa här

Det som har tillkännagivits och det som har publicerats är den sammanfattning som William Barr skickat till kongressen och den fyra sidor långa summeringen kan du läsa här.

Sida 1

Sida 2

Sida 3

 

Sida 4

Mackens Fråga: Vad har du för hörlurar?
Share This