World Wide Web, www, nätet som vi idag känner det skapades för 30 år sedan av Tim Berners Lee men det tog några år innan tekniken slog igenom och de första hemsidorna började att publiceras.

Idag kallas www för webben och vi har för länge sedan glömt bort skillnaderna mellan de olika protokoll som vi använder dagligen. Internet är nätet och alla hemsidor är webben. Tekniken sattes ned på pränt 1989, den första webbläsaren kom något år därefter och på den tiden kallades sidorna för hypertext-dokument. Huruvida www fyller 30 år, 29 år eller 28 år kan vi tvista om för allt handlar om när vi tycker att tekniken egentligen föddes – när den tecknades ned eller när den slog igenom.

Ett mer formellt förslag skrevs ihop i november 1990 då med hjälp av Robert Cailliau och vid jultid samma år så hade Tim Berners Lee fått ihop de delar som behövdes för ett någorlunda fungerande nät med hemsidor. Årtalen runt den här tiden och vem som gjorde vad, och inte minst när, är föremål för diskussion. Utvecklingen av HTML gjordes vid CERN i Schweiz och den första servern utanför Europa startades upp 1992 vid Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) in Palo Alto, Kalifornien, enligt The World Wide Web Consortium. SLAC själva hävdar att det var i december 1991.

Hur som helst, poängen med www var att göra information lätt tillgänglig och läsbar för alla med Hypertext Markup Language (HTML).  Det har under årens skapats flera nya HTML-standards vilket gjort det möjligt att lägga till bilder, videor, text och skapa det moderna nät vi har idag. Så utgår vi ifrån när de första utkasten gjordes så kan vi säga att webben fyller 30 å. Utgår vi ifrån när hemsidor började att dyka upp på nätet och tekniken var någorlunda färdig så ska vi fira runt jultid nästa år.

Modem

Nätet slog inte igenom direkt och Internet blev inte var mans egendom förrän under senare delen under 1990-talet. Då var det modem, slagsmål om den inkommande telefonlinjen. Vi såg ett webbläsarkrig där NetScape gick från att ha nästan 90 procent av marknaden till ingenting på bara några år. Nick Borgen skrev en schlager om webben.

Det riktigt stora genom slaget kom som sagt under senare delen av 1990-talet och årets julklapp 1996 var just ett Internet-paket. Här är några årtal fram till nu:

  • Föregångaren till Internet, Advanced Research Projects Agency, ARPA år 1969
  • I början av 1980-talet togs nätet över av universiteten som använde det för att kunna kommunicera med varandra
  • Runt 1983 infördes Namnservrar, DNS, idag hanterar våra domäner
  • 1984 rekvirerades det första svenska IP-nummret
  • 1989 presenterades dert första utkastet till webben
  • 1990 kom den första enkla webbläsaren
  •  1995 lanserades sökmotorn Alta Vista
  • 1995 dominerade Netscape marknaden för webbläsare en position som Netscape skulle hålla i fyra innan de till slut förlorade webbläsarkriget mot Microsoft och Internet Explorer.
  • 1996 var ett Internetpaket årets julklapp i Sverige

Resten är som det brukar heta historia. Vi har upplevt en Internet-bubbla, ett millenieskiftet där många trodde att världen nästan skulle gå under på grund av en milleniebugg (det gick ganska bra visade det sig). Vi har sett ADSL födas och vi har drömt om 10/10 uppkopplingar ända fram till idag då merparten av oss har billig till till 100/100 uppkopplingar och vi har 4G i våra smarta mobiltelefoner. Webben och nätet bär idag telefon, tv, film, text och bilder. Vi har nya yrkesgrupper så som webbutvecklare, webbdesigners, Influencers och Internet-strateger.

Så tillbaka till frågan om vi ska räkna från 1989 eller 1990 och huruvida webben fyller 30 eller 29 år?

Det kanske ändå inte spelar så stor roll. Nätet finns där och du har just nu läst en av miljarder texter som finns därute.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This