FBI drar igång debatten om våra krypterade prylar, igen. FBI-chefen Christopher Wray uttryckte nyligen att den nuvarande situationen blir “getting worse and worse”.

Nu ska tilläggas att så här låter FBI från tid till annan och deras uppfattning om den rådande situationen inte alltid tycks förankrad i verkligheten. FBI överdriver regelmässigt antalet enheter som är låsta och krypterade och som FBI inte tar sig in i under pågående brottsutredningar.  Förra året uppgav FBI att antalet enheter var 7800 enheter, företrädesvis iPhone. Washington Post granskade siffrorna och kom fram till siffran snarare låg mellan 1000 och 2000 enheter.

Mot bakgrund av att iOS och iPhone har haft kraftfull kryptering som skydd i flera år så blir det ännu märkligare om vi backar ett år till. Då uppgav FBI att det handlade om 880 enheter.

Lågt

FBI har annars legat anmärkningsvärt lågt i frågan ända sedan FBI drog Apple inför rätta 2015 och försökte tvinga Apple att utveckla en bakdörr för iOS. Apple slog tillbaka och den juridiska striden slutade med att FBI meddelade att de hade tagit sig in i den aktuella telefonen med inköpt dekrypteringsutrustning.  Kanske gör FBI det många andra just nu gör – avvaktar hur en ny slag i Australien kommer att fungera. Australien antog en ny lag förra året där det finns ett krav att myndigheterna ska kunna ta del av krypterad information som skickas exempelvis via Facebook Messenger eller Apples iMessage.

Australiens nya lag har ännu inte testats i domstol ich därför följer många, däribland FBI utvecklingen “down under”.

Gizmodo

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This