Demokraterna kommer att göra ett nytt försök att återupprätta de nätneutralitetsregler som beslutades under Barack Obama. I korthet innebär det att internetleverantörer inte får särbehandla kunder.

De gamla reglerna revs upp, efter stora protester, 2017. Flera amerikanska delstater införde då egna delstatsregler som i princip innebär att i de staterna gäller de gamla reglerna, Omröstningen i Representanthuset kan komma redan idag onsdag. Sedan ska frågan behandlas i Senaten innan ett förslag kan ladas på Trumps bord. Det kan innebär att Trump länge sin sitt veto och toppar lagändringen .

Reuters

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This