Det finns tydliga spår av Apple tidnings- och nyhetstjänst i de senaste betaversionerna av såväl iOS ich macOS. Det handlar alltså om den tjänst där du kan läsa så många magasin och tidningar som du vill för en enhetlig månadssumma.

Apple har som bekant kallat till en keynote, en produktvisning den 25 mars och det gissas att Apple kommer att visa upp sin nya tidningstjänst och även sin tv- och filmtjänst.

Så över till den eviga frågan – kommer de här tjänsterna att lanseras i Sverige?

Jag har försökt få svar på den frågan, luskat, fiskat och letat men inte fått napp. Det betyder att jag inte har information som pekar mot att tjänsterna kommer till Sverige direkt men jag har å andra sidan inte information som motsäger det det heller. Skulle jag gissa så kanske tidnings- och magasintjänsten kommer att lanseras i Sverige närmast omgående. TV-tjänsten däremot gissar jag först kommer att rullas ut i USA, Apples hemland

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This