Googles säkerhetsteam avslöjar nu en allvarlig säkerhetsbugg i macOS. Detta sedan Apple inte åtgärdat säkerhetshålet inom de stipulerade 90 dagarna.

Buggen finns i funktionen “copy-on-write copies” vilket är en funktion för att läsa in data ur arbetsminnet och även för att ansluta image-filer och filsystem. Buggen gör det möjligt att ändra på informationen i efterhand, sedan den anslutits vilket innebär att obehöriga skulle kunna ändra i länkad information.

This copy-on-write behavior works not only with anonymous memory, but also with file mappings. This means that, after the destination process has started reading from the transferred memory area, memory pressure can cause the pages holding the transferred memory to be evicted from the page cache. Later, when the evicted pages are needed again, they can be reloaded from the backing filesystem.

This means that if an attacker can mutate an on-disk file without informing the virtual management subsystem, this is a security bug. MacOS permits normal users to mount filesystem images. When a mounted filesystem image is mutated directly (e.g. by calling pwrite() on the filesystem image), this information is not propagated into the mounted filesystem.

Google Zero Team

Fysisk tillgång

Av det som framkommit hittills så krävs det fysisk access till ett sårbart system vilket gör buggen något mindre kritisk.

Sedan informationen publicerats så har Apple reagerat, kontaktat Google och en buggfix kommer nu att tas fram för en kommande version av macOS.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This